Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wartości

W listopadzie 2010r w naszej szkole odbyło się spotkanie z zakresu stosowanej metodyki nauczania wartości z udziałem międzynarodowego trenera ALIVR – Shelagh Moore oraz Prezesa Stowarzyszenia Wartości Życia- Jolanty Cyraniak.

Program ten jest wspierany przez UNESCO i jest dziedzictwem światowego ruchu na rzecz pokoju, który powstał w ramach obchodów ONZ-owskiej Dekady Kulturowej Pokoju i Niestosowania Przemocy Wobec Dzieci Świata.

Spotkanie przygotowały i przeprowadziły nauczycielki naszej szkoły- Joanna Pichlak, Monika Arent, Anna Skrzoska, Agata Serzysko, Brygida Sudak.

W spotkaniu uczestniczyli pedagodzy innych szkół malborskich. Podczas warsztatów przeprowadzono dwie lekcje pokazowe z udziałem dzieci , z modułu –odpowiedzialność i szczęście.

Fotorelacja poniżej.
[nggallery id=36]

 

NAUCZANIE DZIECI WARTOŚCI

Realizację programu „Nauczanie dzieci wartości ” w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF rozpoczęto w roku szkolnym 2003/2004. Programem objęte zostały klasy I-VI.

Program ma na celu m. in.:

– kształtowanie w dziecku systemu i hierarchii wartości,
– rozwijanie w dziecku wewnętrznej niezależności i indywidualności,
– wprowadzanie dziecka w świat pojęć abstrakcyjnych oraz dokonywania wyboru i rozumienia pojęć dobra i zła, uwrażliwianie na piękno i dobro,
– odróżnianie tego, co rozwija i umacnia, od tego, co szkodzi i niszczy rozwój człowieka i więzi z innymi ludźmi.

Program polega na wprowadzaniu do systemu wartości moralnych uczniów cech istotnych dla ich postawy wobec siebie i innych. Stosowana jest metoda, która obejmuje nauczanie dziesięciu wartości – bo tyle miesięcy ma rok szkolny.
Wartości zostały podzielone na dwie kategorie:

– WARTOŚCI BYCIA, (aby być człowiekiem uosabiającym daną cechę): uczciwość, odwaga, odpowiedzialność, prawdomówność, tolerancja,
WARTOŚCI DAWANIA (nasze zachowania wobec innych ludzi): szacunek, miłość, przyjaźń, altruizm, sprawiedliwość.

W każdym miesiącu nauczyciele skupiają się na nauczaniu jednej wartości i mają do dyspozycji wiele sposobów na realizację zadania, np. czytanie bajek lub opowieści i omawianie z dzieckiem konkretnych cech i zachowań, gry, rozmowy, odgrywanie ról i scenek. Dla każdej z grup wiekowych nauczyciele planują odmienne formy pracy indywidualnej lub zbiorowej, w grupach lub zespołach, klasie lub domu. Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności. Ustalony został następujący rozkład omawianych wartości w kolejnych miesiącach:

1.UCZCIWOŚĆ – wrzesień.
2. PRAWDOMÓWNOŚĆ – październik.
3. TOLERANCJA – listopad.
4. ALTRUIZM – grudzień.
5. PRZYJAŹŃ – styczeń.
6. MIŁOŚĆ – luty.
7. ODWAGA – marzec.
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – kwiecień.
9. SZACUNEK – maj.
10. SPRAWIEDLIWOŚĆ – czerwiec. W klasach I-III w nauczaniu zintegrowanym zespół nauczycieli sporządził po 20 konspektów dla poszczególnych poziomów klas ułatwiających przeprowadzenie zajęć wprowadzających lub utrwalających rozumienie różnych wartości moralnych. Podobnie nauczyciele w klasach IV-VI przygotowali cykle lekcji z zakresu treści objętych programem, które realizowane są na zajęciach języka polskiego, historii i społeczeństwa, sztuki, jak również religii, wychowania fizycznego i godzinach wychowawczych. Organizowane są konkursy i festiwale, wykonywane gazetki związane tematycznie z omawianymi w poszczególnych miesiącach wartościami.
Szkoła Otwartych Serc dąży do tego, aby uczniowie umieli odróżnić to, co moralnie dobre i godziwe, od tego, co złe, niegodziwe z moralnego punktu widzenia. Ucząc wartości chce pomagać dzieciom ukształtować mocny charakter, który pozwoli w przyszłości oprzeć się złym wpływom, gdyż wartości przynoszą pożytek zarówno tym, którzy je stosują, jak i tym, wobec którym są stosowane. Kształtują dobrych ludzi i lepsze życie.