Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Baza Szkoły

Lokalizacja

 • Budynek szkoły jest położony przy ulicy Wybickiego 32 w Malborku.
 • Szkoła jest placówka nowoczesną i dobrze wyposażoną.

Wnętrze budynku:

 • 17 sal lekcyjnych
 • hall rekreacyjno-wodowiskowy o pow.564m2
 • Sala gimnastyczna- 1002m2
 • Sala gimnastyczna- 258m2
 • Radosna sala
 • Sala Doświadczania Świata
 • 2 salki przedszkola specjalnego
 • Sala oddziału przedszkolnego
 • Świetlica
 • Stołówka i jadalnia
 • Gabinet pielęgniarki
 • Gabinet stomatologa
 • Gabinety specjalistów – logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego
 • Biblioteka szkolna
 • Sklepik szkolny
 • 1 sala informatyczna

Każda klasa ma swój gabinet.