Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Uczenie się przez całe życie

SP 5 w Malborku zwycięzcą Wojewódzkiego Festiwalu Programu – Uczenie się przez całe życie.

Dnia 19 X 2007 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku odbył się Wojewódzki Festiwal Programu – „Uczenie się przez całe życie”. Organizatorem spotkania było Pomorskie Kuratorium Oświaty i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku. Celem organizacji festiwalu było upowszechnienie w środowisku oświaty możliwości jakie otwierają europejskie programy edukacyjne – Comenius, E – Twinnings, Leonardo da Vinci. Programy te proponuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która wspiera działania związane z rozwojem edukacji w Polsce.

Spotkanie otworzył Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz.

W spotkaniu uczestniczyli liczni goście, wsród nich byli wicekurator Marek Strociak, Renata Ropela – Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimna-zjalnego i Ustawicznego KO i starosta powiatu malborskiego – Mirosław Czapla oraz delegacja gości-partnerów szkoły z Sopotu. W festiwalu efekty swojej pracy wystawiało 16 placówek (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Każda z nich prezentowała swoje doświadczenia i dorobek w ramach realizacji wybranego projektu, przygotowując stoisko wystawiennicze.

Goście festiwalu głosowali słodkimi batonikami na najlepsze ich zdaniem stoisko wystawiennicze. Pięć placówek (w tym SP 5 z Malborka) przedstawiło zebranym w formie prezentacji multimedialnej swoje działania jako przykłady dobrej praktyki. Malborską piątkę obdarowano największą ilością słodkich batoników. Szkoła została zwycięzcą festiwalu.

SP 5 z Malborka realizowała przez 3 lata projekt – „Życie przy wodzie – woda jest życiem” współpracując z Niemcami, Szwedami, Holendrami. Koordynatorem projektu była Ewa Nadolna. Wspomagały jej pracę min. Joanna Klajda, Małgorzata Kuszowska, Monika Wojewódka.

Udział w spotkaniu to dla zebranych forma zdobycia wiedzy związanej z pozyskiwaniem funduszy na realizację działań służących podnoszeniu jakości kształcenia i wychowania. Uczestnictwo w festiwalu to zachęta do pracy w projektach międzynarodowych i motywowanie do nauki języków obcych.