Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Oferta Edukacyjna

Zespół Szkól nr 1 w Malborku w zakresie podstawowego programu nauczania

  • realizuje zajęcia w klasach I – VIII, w grupach 20 – 28 osobowych, przez wykształconych. twórczych i zaangażowanych nauczycieli z wykorzystaniem niezbędnych pomocy dydaktycznych
  • prowadzi regularną naukę dwóch języków obcych począwszy od klasy siódmej- języka hiszpańskiego i języka angielskiego; w klasach IV- VIII lekcje języka angielskiego odbywają się z podziałem na grupy zgodnie z przepisami
  • prowadzi zajęcia z j. angielskiego w klasach I – III
  • realizuje innowacje i programy profilaktyczne m. in. „Przemocy STOP”, „Bezpieczne dzieciaki”, „Strażnicy uśmiechu”, „Przyjaciele Zippiego”, „Szkoła z charakterem – uczymy dzieci wartości”, „Spójrz inaczej”,aby zapobiec agresji i przemocy rówieśniczej
  • wdraża innowację tutoringu wychowawczego pod nazwą „Wychować człowieka mądrego” jako program partnerskiej spójności wychowawczej szkoły i rodziców wokół osoby ucznia
  • zapewnia nowoczesną bibliotekę, której zbiory służą uczniom, nauczycielom i rodzicom
  • realizuje bogaty program zajęć uzupełniających podstawowy program nauki: wycieczek, seansów filmowych, spektakli teatralnych, koncertów muzycznych
  • promuje zdrowy styl życia poprzez kształtowanie u dzieci idei uprawiania sportu, zdrowego odżywiania i właściwej troski o zdrowie psychiczne
  • przy szkole działa Fundacja Szkoła Otwartych Serc wspierająca swoimi działaniami funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły

♥Godziny otwarcia szkoły- 7.00-17.00

♥Zajęcia szkolne-8.00- 15.20

♥Oddział przedszkolny specjalny-9.00- 14.00

♥Oddziały przedszkolne-3, 4, 5, 6 latków 6.30 – 16.30

♥Klasy 1-3 –  8.00-12.30

♥Klasy 4-8 –  8.00-15.20

♥Placówka prowadzi oddziały integracyjne i edukację włączającą; w przedszkolu oddziały integracyjne i specjalne

♥W placówce zniesiono bariery architektoniczne – 3 windy, podnośnik

♥Dzieci są pod stałą opieką pielęgniarki szkolnej

♥Ciepły, dwudaniowy posiłek w godz. 11.30 do 12.45

♥Dzieci spożywają mleko i owoce w ramach programu rządowego

♥Zajęcia świetlicowe -7.00-17.00

♥Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej- od 15.30 do 18.30 (oprócz piątków)

♥Placówka posiada monitoring wizyjny w postaci kamer zewnętrznych i wewnętrznych

♥Rodzice mogą korzystać z e-dziennika(oceny i korespondencja)

♥Zamontowano już  tablice multimedialne we wszystkich klasach szkolnych

♥Mamy Salę Doświadczania Świata i 2 nowoczesne Place Zabaw

♥Dzieci tworzą radio szkole i telewizje szkolną