„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego długoletniego Pracownika

Pana Zbigniewa Kupińskiego

Odszedł od nas człowiek dobrego serca, wyjątkowej skromności i życzliwości.

W naszej placówce Pan Zbyszek pracował ponad 20 lat.

Panie Zbyszku będzie nam Pana brakowało…

Wyrazy serdecznego współczucia składamy Rodzinie i Najbliższym

Koleżanki,  Koledzy, Uczniowie

 

Czytaj dalej...

Nauka zdalna w klasach 4-8

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1  w Malborku, działając na podstawie §18 ust.2a rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386), informuje o czasowym ograniczeniu zajęć szkolnych w naszej placówce. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1870) od dnia 24 października 2020 r. do dnia 08 listopada 2020 r.  zajęcia w szkole dla uczniów klas 4-8  odbywać się będą w formie zdalnej.

Przedszkole

Zajęcia w przedszkolu odbywają się bez zmian – w formie stacjonarnej. Dzieci przychodzą do przedszkola zgodnie z planem.

Klasy 1-3

1.Zajęcia w klasach 1-3 odbywają się bez zmian – w formie stacjonarnej. Uczniowie przychodzą na zajęcia zgodnie z tygodniowym planem zajęć zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.

2.Bez zmian działa świetlica szkolna, biblioteka, stołówka, a także pracuje pedagog i logopeda.

Klasy 4-8

1.Zajęcia w klasach 4-8 odbywają się w formie zdalnej. Uczniowie przebywają w domu i realizują zajęcia zgodnie z ich planem lekcji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Proszę wszystkich uczniów o zalogowanie się na platformie. W przypadku trudności proszę się do mnie zwrócić poprzez e – dziennik o zresetowanie hasła dostępu.

2.Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli się uczyć zdalnie w domu, zorganizowane zostaną zajęcia stacjonarne lub zdalne w szkole.

3.Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole planem nauczania z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Plan lekcji w razie potrzeby będzie na bieżąco aktualizowany w e – dzienniku. Dodatkowo nauczyciele będą  się komunikować z uczniami i rodzicami za pomocą poczty elektronicznej na Zenboxie, dziennika elektronicznego UONET+, kontaktu telefonicznego lub osobistego po uprzednim umówieniu spotkania.

4.Wszystkie materiały (karty pracy, prezentacje, zadania domowe) udostępniane będą uczniom za pośrednictwem aplikacji Teams, dziennika elektronicznego, służbowej poczty elektronicznej oraz strony szkoły.

5.Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 60 minut, przy założeniu, że podstawowym wymiarem czasu trwania tych zajęć jest 45 minut. Pozwoli to dostosować czas trwania lekcji – prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – do charakteru danych zajęć edukacyjnych i możliwości uczniów.

6.Przerwa między poszczególnymi lekcjami powinna wynosić przynajmniej 10 -15 minut. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać higienę pracy z komputerem, zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia. Ważna jest także gwarancja ochrony danych wrażliwych i wizerunku uczniów.

7.Sposobami monitorowania postępów uczniów, poziomu ich wiedzy i umiejętności będą m.in.: udział i zaangażowanie ucznia w obowiązkowych zajęciach realizowanych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, wykonywanie pod nadzorem nauczyciela zadań, prac i testów oraz dodatkowych prac z inicjatywy ucznia. Nauczyciele będą nagradzać postawę uczniów – pilność i terminowość, jakość wykonywania prac domowych, zaangażowanie i samodzielność, zdalną pomoc kolegom w nauce.

8.Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły.

Ponadto informuję, że:

30.10.2020r. – jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 1-3 będą zorganizowane w świetlicy szkolnej. Przedszkole  w tym dniu pracuje bez zmian.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt. Życzę Państwu i uczniom, aby nauczanie zdalne szybko się skończyło i aby wszystkie dzieci powróciły po 8 listopada do szkoły.

Prosząc o współpracę i życzliwość, życzę wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości.

Z poważaniem

Elżbieta Sumowska

Zarządzenie nr 43-2020

Czytaj dalej...

Przedszkolaki chcą być zdrowe!

Przedszkolaki z grupy Słoneczniki poznały w ramach realizowanych zajęć zasady zdrowego odżywiania się oraz zdrowego stylu życia. W ramach realizacji programu „Promocja Zdrowia” dzieci omawiały z Panią Natalią produkty zdrowe i wartościowe oraz produkty niezdrowe, które w codziennej diecie należy ograniczać. Dzieci były zachęcane do spożywania warzyw i owoców podczas wspólnych posiłków w przedszkolu. Ponadto, trzylatki dowiedziały się dzięki filmom edukacyjnym, że bardzo ważny jest również sport i ruch dla zdrowia każdego człowieka. Dzieci wykonały kilka prac plastycznych – między innymi Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, którą stworzyły wspólnie, a następnie podpisały za pomocą odcisku własnego paluszka. Przedszkolaki wykazywały duże zaangażowanie podczas zajęć, zgłaszały własne pomysły, chętnie wykonywały prace plastyczne. Dzieci nauczyły się tego, jak należy dbać o zdrowie i jakich zasad należy przestrzegać.

Czytaj dalej...

Co zwierzęta i ptaki robią jesienią?

W zeszłym tygodniu w grupie Słoneczników odbywały się zajęcia pod tytułem „Co zwierzęta i ptaki robią jesienią?” Dzieci dowiadywały się, gdzie mieszkają i co jedzą zwierzęta. Uczyły się o ptakach, które zostają w naszym kraju, a które odlatują w daleką podróż w poszukiwaniu ciepłego miejsca, by móc spędzić tam zimę i ponownie wrócić do Polski.  Przedszkolaki z radością uczyły się nowych rzeczy, a przy okazji świetnie się przy tym bawiły. Wykonywały prace plastyczne i wydobywały dary jesieni z magicznego pudełka wypełnionego mąką.

Czytaj dalej...

Światowy Dzień Mycia Rąk

15 października Niezapominajki obchodziły Światowy Dzień Mycia Rąk. Święto to zostało ustalone z inicjatywy UNICEF w 2008 roku. Celem obchodów jest uświadomienie społeczeństwu na świecie, jak duże znaczenie dla ich zdrowia i życia ma mycie rąk, które może uchronić przed zakażeniem wieloma chorobami. Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy od utrwalenia wiersza I. Salach ,,Czyste ręce”. Następnie przedszkolaki rozmawiały na temat zarazków i bakterii, dowiedziały się, jakie znaczenie dla zdrowia ma częste i dokładne mycie rąk oraz  po jakich czynnościach konieczne jest ich umycie. Niezapominajki wykonały także doświadczenie ,,Jak powstaje piana”  z użyciem mydła, ciepłej wody oraz słomki do picia. Dla dzieci była to nauka połączona z doskonałą zabawą. Na zakończenie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną z ruchomym elementem, który obrazował ucieczkę bakterii dzięki myciu rąk wodą z mydłem. Światowy Dzień Mycia Rąk dostarczył wszystkim Niezapominajkom wielu wrażeń i wyposażył je w podstawową wiedzę dotyczącą higieny. Organizowana akcja w przedszkolu ma na celu pomóc dzieciom zrozumieć, jak ważne jest mycie rąk, a następnie przekazanie tej wiedzy w domu oraz wyuczenie się nawyku częstego mycia rąk.

Czytaj dalej...

Święto Pracowników Oświaty

 W tym roku obchody Dnia Nauczyciela będą inne niż zwykle. Nie odbędzie się akademia, nie usłyszymy śpiewu grupy muzycznej, nie zakręci się łza wzruszenia w oku z powodu obejrzanego przedstawienia, skeczu. Mimo to duch świętowania unosi się w powietrzu. Dzieci „przybijają łokcie” z nauczycielami składając życzenia, uśmiechy radości i serdeczności chowają się za maseczkami na twarzach. Przedstawicielki samorządu w ramach podziękowania rozdają niespodzianki, które przygotowały dla wszystkich pracowników szkoły. Piękne zakładki do książek, a na nich takie życzenia:

„Wszystkim pracownikom szkoły, bardzo dziękujemy. Za wytrwałość, szacunek dla nas. Życzymy Wam oby wymarzony sukces spełnił się, abyście zawsze chodzili uśmiechnięci.”

 „Z okazji Dni Nauczyciela. Chcielibyśmy podziękować za trud włożony w nasze kształcenie, za codzienną motywację do walki o dobrą przyszłość, za cierpliwość i wyrozumiałość.”

Poniżej zamieszczamy wiersz napisany przez uczennicę z klasy 6b Natalię Szewczyk, który rozbrzmi z głośników radiowęzła i  rozpocznie wyjątkowe w tym roku obchody Dnia Nauczyciela.

Życzenia kierujemy do wszystkich pracowników naszej szkoły. Zapraszamy także do obejrzenia krótkiej prezentacji o Dniu Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej...

A zakrętki się sypią…

Współdziałanie – to ta wartość, którą rozwijamy włączając się w akcje charytatywne. Dzięki niewielkiemu wysiłkowi jesteśmy w stanie pomagać niepełnosprawnym dzieciom oraz przyrodzie. Jak to się dzieje w naszej szkole? Od  2012 cała społeczność szkolna zbiera plastikowe zakrętki i wspiera program www.zakretki.info- Pomagamy nie tylko przyrodzie. Fundacja bez Tajemnic, pomaga niepełnosprawnym dzieciom w całej Polsce. Studenci z Krakowa założyli ją, aby pomóc niepełnosprawnemu koledze. Szybko do akcji zaczęły się włączać szkoły, instytucje, osoby prywatne, a także nasza placówka. Do roku 2019 wsparliśmy 30 dzieci pomagając zakupić: wózki inwalidzkie, wózki  inwalidzkie specjalne spacerowe, ortezy, fotelik ortopedyczny, poduszkę rehabilitacyjną, chodzik rehabilitacyjny, elektryczny wózek inwalidzki i inne. Koordynatorem Akcji Zakrętka jest Pani Izabela Krotowska, wolontariusz w/w fundacji, nauczycielka języka angielskiego w naszej szkole.

Uczymy dzieci o segregacji śmieci, recyklingu; zachęcamy, aby dbać o naszą planetę. To jest bardzo ważne. W plastikowej zakrętce znajduje się najwięcej plastiku, stąd jest ona drogocenna. 1 kg zakrętek to w zależności od firmy skupującej – około 0.90 groszy.

Tym razem oddaliśmy 890 kg zakrętek. Czyli przekazujemy 801 zł dla niepełnosprawnych dzieci. Wspieranie Akcji Zakrętka nic nie kosztuje.

Zatem: WRZUĆ DO KARTONIKA ZAMIAST DO ŚMIETNIKA…. bo może właśnie tej jednej zakrętki nam brakuje, aby dziecko otrzymało protezę albo wymarzony wózek inwalidzki i mogło cieszyć się życiem. Dziękuję z całego serca za każą zakrętkę.

Izabela Krotowska

Czytaj dalej...

Pomoc dla Reksa

Październik – miesiącem pomocy dla Reksa w naszej szkole. Reks jest to Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, które niesie pomoc dużym i małym, zagubionym, porzuconym czy skrzywdzonym zwierzaczkom. Wolontariusze kochają swoją pracę i często interweniują, gdy czworonogom dzieje się krzywda. Leczenie zwierząt sporo kosztuje, potrzebna jest karma, a także materiały aby wyścielić kojce, klatki czy legowiska zwierząt. Jak każdego roku chcemy pomóc tym wspaniałym ludziom i potrzebującym zwierzaczkom. W jaki sposób w tym roku zorganizujemy pomoc?

Chętne klasy włączą się w zbiórkę i zgromadzą karmę dla psów i kotów, także specjalistyczną, zabawki, miseczki, smycze i obroże, drapaki, stare ręczniki, prześcieradła, kocyki itp.

Zbiórka potrwa do końca października. Wolontariusze z klasy 8c wraz z Panią Izabelą Krotowską odbiorą zebrane rzeczy i przekażą Reksowi.

Jedną ze wspaniałych wartości jest WSPÓŁDZIAŁANIE. Zróbmy coś dobrego w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Izabela Krotowska

Czytaj dalej...

Kolorowy Tydzień

Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia. Wpływają na nasze emocje, rozumienie świata i relacje z innymi ludźmi. Kształtowanie umiejętności zabawy kolorami i rozpoznawania ich znaczenia jest jednym z ważniejszych aspektów wychowania przedszkolnego. W konsekwencji świadomość istnienia różnorodności kolorów wpływa na wrażliwość, poczucie estetyki i rozwój kreatywności u  dzieci. Zabawa kolorami daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Otaczające nas kolory rozwijają myślenie, inteligencję i wyobraźnię.

W tym tygodniu trzylatki z grupy Słoneczniki obchodziły wraz ze swoimi Paniami „Kolorowy tydzień”. Dzieci miały okazję uczyć się rozpoznawania kolorów poprzez liczne zabawy oraz prace zorganizowane przez Panią Natalię. Wspólną naukę rozpoczęliśmy od  poznania nazw kolorów i odszukania w naszej sali zabawek w każdym kolorze.

Czytaj dalej...

Przedszkolaki uczą się programować

W tym tygodniu dzieci z grup: „Pszczółki”, „Fiołki”, „Koniczynki” i „Stokrotki” uczyły się programować robota. Genibot – tak nazywa się ten robot- to niezwykle uniwersalny, wyposażony w wiele funkcji robot edukacyjny do nauki programowania. Otwiera dzieciom drzwi do świata nowoczesnej technologii w nurcie STEAM (science, technology, engineering, art, maths). Zachęca do eksperymentowania i poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Praca z robotem to ogromne korzyści dla dziecka oraz świetna zabawa, która rozwija kompetencje takie jak: logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów. Jest to innowacyjny sposób programowania, niewymagający dostępu do sprzętu komputerowego. Ułożony przy pomocy kart do kodowania program pozwala wprowadzić robota w ruch i sprawić, żeby wykonał wybraną sekwencję poleceń. Dzięki temu dzieci miały możliwość poznania podstawowych konstrukcji programistycznych. Dzieci układały karty do kodowania, następnie zaczytywały je robotem, w ten sposób wprowadzały robota w ruch, zmieniały barwę diod, programowały wydawanie dźwięków, a nawet sprawiały, że Genibot poruszał się po narysowanej linii. Zajęcia były tak ciekawe, że po ich zakończeniu dzieci budowały z klocków roboty, a nawet wymyśliły „taniec robota”.

Czytaj dalej...

Jesienne ścieżka sensoryczna

Koniczynki postanowiły wykorzystać dary Pani Jesieni i stworzyć jesienną ścieżkę sensoryczną, utworzoną z liści, igieł sosny, kasztanów, żołędzi i szyszek. Chodzenie po niej nie było łatwe. Taka ścieżka sensoryczna ma bardzo duże znaczenie dla dziecięcych stópek – usprawnia motorykę dużą, rozwija wrażenia dotykowe, poprawia równowagę i koordynację ruchową i przede wszystkim stymuluje receptory.  Ścieżka sensoryczna pozwala rozwijać wyobraźnię dotykową, która jest niezbędna do prawidłowego poznawania świata przez dziecko. Spacer po wyznaczonej trasie sprawił Koniczynkom mnóstwo radości i satysfakcji. Z pewnością kiedyś ją powtórzymy.

Czytaj dalej...

Światowy Dzień Morza

Nasza szkoła kontynuuje działania w ramach Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. W związku z tym na początku roku szkolnego cała społeczność szkolna uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia Morza. Działania zostały zorganizowane przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego pod opieką Pań: Agaty Rojek, Katarzyny Buły i Moniki Kacperskiej oraz Anny Ościłowskiej dla przedszkolaków z grupy „Stokrotki”. Najmłodsi uczestnicy na zajęciach poznali głębiny mórz. Z tej okazji szkoła została przyozdobiona dekoracjami marynistycznymi . Uczniowie klas I-VIII mieli możliwość skorzystania z morskiej foto-budki. Uczniowie zostali zapoznani z trudnym i bardzo ważnym problemem zanieczyszczenia mórz.

Czytaj dalej...

Na straganie…

Każde dziecko, jak i dorosły zna wiersz Jana Brzechwy oraz wartości jakie z niego płyną. Warzywa i owoce to nieodzowny element diety każdego człowieka. Aby przybliżyć tematykę tych naturalnych witamin dzieci z grupy „Pszczółki” miały przyjemność obejrzeć teatrzyk sylwet na podstawie wiersza  „Na straganie” w wykonaniu swoich Pań. Wszystkie dzieci chętnie i z zaciekawieniem obejrzały przedstawienie.

Kolejnym krokiem kształtowania u dzieci postaw prozdrowotnych było wykonanie soku owocowo – warzywnego. Jednak zanim przystąpiliśmy do pracy, dzieci poznały urządzenie do robienia soku – sokowirówkę, zapoznały się jej działaniem i z zasadami bezpieczeństwa. Następnie dzieci kolejno podchodziły i samodzielnie wyciskały sok z jabłek, pomarańczy i  marchwi. Po skończonej pracy delektowały się jego smakiem. Sok wszystkim bardzo smakował, ponieważ wykonany był przez dzieci, bez dodatku cukru i bez konserwantów.

Czytaj dalej...

Fiołki kodują

W wieku przedszkolnym podstawową aktywnością dzieci jest zabawa, która staje się źródłem wiedzy o świecie, podstawą rozwoju intelektualnego i relacji społecznych. W trakcie rozwoju tworzą się podstawy poszczególnych kompetencji kluczowych, takich jak: kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne, społeczne i obywatelskie, informatyczne, porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Rozwijanie kompetencji kluczowych jest istotnym zadaniem przedszkola.

Pozostając w tematyce jesiennej, dzieci zapoznały się z matą do kodowania. Rozumiały ustalony kod, kontynuując podany rytm. Przy okazji utrwaliły wiadomości o leśnych zwierzętach przygotowujących się do zimy. Przygodę z kodowaniem z pewnością jeszcze nie raz powtórzymy.

Na zakończenie zajęć dzieci wykleiły wiewiórkę.

Czytaj dalej...

Dzień Chłopca w przedszkolu

W środę 30 września w naszym przedszkolu swoje święto obchodzili Chłopcy. Jak co roku nie zabrakło atrakcji dla przedszkolaków. Z tej okazji wszystkie dziewczynki zadbały o swoich kolegów. Składały życzenia, wspólnie tańczyły, recytowały wiersze, dopingowały ich w zawodach sportowych i oklaskiwały podczas pokazu męskiej mody na czerwonym dywanie. Przedszkolaki wykonały również kuchcikowe przysmaki – owocowe jeżyki. Wszystkim Chłopcom  składamy serdecznie życzenia.

Czytaj dalej...