Organizacja nauki w szkole od 18 do 31 stycznia 2021r.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1  w Malborku, działając na podstawie §18 ust.2a rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386), informuje o dalszym ograniczeniu zajęć szkolnych w naszej placówce. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.92 z dnia 15.01.2021r.) od dnia  18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.  zajęcia w szkole dla uczniów klas 4-8  odbywać się będą w dalszym ciągu w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 będą się uczyć w formie stacjonarnej.

Przedszkole

Zajęcia w przedszkolu odbywają się bez zmian – w formie stacjonarnej. Dzieci przychodzą do przedszkola zgodnie z planem. Poniżej procedury i wytyczne GIS, których należy przestrzegać.

Procedura Przedszkole 20.11.2020

Wytyczne GIS Przedszkola

Klasy 1-3

1.Zajęcia dla klas 1 – 3 odbywają się według przyjętego wcześniej planu lekcji – w formie stacjonarnej. Sposób organizacji pracy szkoły (przydział gabinetów, szatni, sposobu spędzania przerw, korzystanie z biblioteki szkolnej) zostanie przekazany rodzicom w formie elektronicznej przez wychowawców klas.

2.Bez zmian działa świetlica szkolna, biblioteka, stołówka.

 Proszę o zapoznanie z poniższymi procedurami i ich przestrzeganie oraz wytycznymi MEiN, MZ, GIS.

ZSP1- Procedura Szkoła 18.01.2021

Zarządzenie 3-2021

Wytyczne klasy 1-3

Klasy 4-8

1.Zajęcia w klasach 4-8 odbywają się w formie zdalnej. Uczniowie przebywają w domu i realizują zajęcia zgodnie z ich planem lekcji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

2.Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli się uczyć zdalnie w domu, zorganizowane zostaną zajęcia stacjonarne lub zdalne w szkole.

3.Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole planem nauczania z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Plan lekcji w razie potrzeby będzie na bieżąco aktualizowany w e – dzienniku. Dodatkowo nauczyciele będą  się komunikować z uczniami i rodzicami za pomocą poczty elektronicznej na Zenboxie, dziennika elektronicznego UONET+, kontaktu telefonicznego lub osobistego po uprzednim umówieniu wizyty.

4.Wszystkie materiały (karty pracy, prezentacje, zadania domowe) udostępniane będą uczniom za pośrednictwem aplikacji Teams, dziennika elektronicznego, służbowej poczty elektronicznej oraz strony szkoły.

5.Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 60 minut, przy założeniu, że podstawowym wymiarem czasu trwania tych zajęć jest 45 minut. Pozwoli to dostosować czas trwania lekcji – prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – do charakteru danych zajęć edukacyjnych i możliwości uczniów.

6.Przerwa między poszczególnymi lekcjami powinna wynosić przynajmniej 10 -15 minut. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać higienę pracy z komputerem, zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia. Ważna jest także gwarancja ochrony danych wrażliwych i wizerunku uczniów.

7.Sposobami monitorowania postępów uczniów, poziomu ich wiedzy i umiejętności będą m.in.: udział i zaangażowanie ucznia w obowiązkowych zajęciach realizowanych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, wykonywanie pod nadzorem nauczyciela zadań, prac i testów oraz dodatkowych prac z inicjatywy ucznia. Nauczyciele będą nagradzać postawę uczniów – pilność i terminowość, jakość wykonywania prac domowych, zaangażowanie i samodzielność, zdalną pomoc kolegom w nauce.

8.Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły.

10.Uczniom klas ósmych placówka zapewnia konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie klas ósmych zostaną przyjęci na konsultacje na podstawie  wniosku złożonego przez rodzica.

Zarządzenie 1-2021

Zarządzenie 2-2021

Czytaj dalej...

Zimowe zabawy przedszkolaków

Przedszkolaki z grupy Słoneczniki w zeszłym tygodniu korzystały z uroków zimowej pogody. Zabaw w śniegu nie było końca.

Słoneczniki z małą pomocą nauczycielek ulepiły bałwana. Po powrocie do przedszkola dzieci uczyły się o konieczności dokarmiania zwierząt zimą. Przedszkolaki wypełniły karmnik smakołykami dla ptaków, który został umieszony za oknem. Słoneczniki wykonały prace plastyczną pt. „Drzewa zimą”- praca została wykonana kaszą na czarnym arkuszu papieru.

Czytaj dalej...

Zabawa w teatr z kukiełkami

W ubiegłym tygodniu przedszkolaki z grupy Słoneczniki wraz z Panią Natalią odkrywały magiczny świat teatru. Dzieci poznały wiele nowych słów związanych z teatrem oraz aktorstwem, takich jak: kurtyna, kostiumy, scenografia czy rekwizyt. Zobaczyły również jak wiele rodzajów lalek jest wykorzystywanych w przedstawieniach dla dzieci – pacynki, kukiełki, jawajki, marionetki. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach związanych z teatrem. Z radością obejrzały przedstawienie kukiełkowe pod tytułem „Czerwony Kapturek, które zostało przygotowane przez wychowawczynię. Dzieci oglądały również krótkie przedstawienia teatralne na tablicy multimedialnej podczas przerw od zajęć dydaktycznych. Na zakończenie cyklu zajęć dzieci pomalowały farbami postać z bajki, poznanej podczas obejrzanego przedstawienia kukiełkowego. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przeprowadzonych zajęć.

Czytaj dalej...

Fundacja dziękuje!

Czytaj dalej...

Nagrody i wyróżnienia w XXX Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce

22 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Kronika rodzinnych prac świątecznych” organizowany w ramach XXX Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce w  Malborku. Następujące uczennice naszej szkoły otrzymały w nim nagrody i wyróżnienia:

II miejsceWiktoria Dłużniewska ( kl. 8 C ) i Kinga Dłużniewska  ( kl. 1 B ),

wyróżnieniaWiktoria Dreiforth ( kl. 3 D ),

                       Zofia Mendelson – Maciejak ( kl. 1 B ),

                       Roksana Puzio ( kl. 7 C ).

Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj dalej...

Wigilijne spotkanie Przedszkolaków

Święta Bożego Narodzenia to jeden z najbardziej oczekiwanych momentów w całym roku, który cieszy dorosłych i dzieci. W naszym przedszkolu staramy się stwarzać dzieciom możliwość do nauki związanej z kulturą i tradycją. W związku z tym 23 grudnia  przedszkolaki miały okazję usiąść wspólnie do Wigilijnego stołu. Podczas wspólnego świętowania dzieci pielęgnowały obyczaje związane z tą uroczystością. Na pięknie przystrojonym stole pojawiły się świąteczne potrawy takie  jak barszcz, pierogi z kapustą i grzybami, łazanki, pięknie pachnący przyprawami korzennymi piernik. Dzieciom w dniu dzisiejszym towarzyszyło również uroczyste śpiewanie kolęd i pastorałek. Wigilia w naszym przedszkolu to wyjątkowe wydarzenie.

W imieniu całego Zespołu Przedszkolnego dziękujemy Paniom pracującym w kuchni oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie spotkania dla przedszkolaków.

Czytaj dalej...

Wspólnie odliczamy do Świąt…

Pani Agata Rojek przesłała filmik podsumowujący akcję – Wspólne Świąt wyczekiwanie – odliczanie i pomaganie – obejrzyjcie fotorelację. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt. Wesołych Świąt!

Czytaj dalej...

Świąteczne życzenia od Samorządu Uczniowskiego

Czytaj dalej...

Pachnące oczekiwanie na Święta…

Na początku grudnia Pani Ania zaproponowała Koniczynkom pachnące oczekiwanie na święta i cykl warsztatów przygotowujących do wspólnego świętowania. Ponieważ nie ma nic lepszego niż samodzielne przygotowanie wszystkiego od początku do końca, dzieci ochoczo przystąpiły do pracy.

Zajęcia zaczęły od poznania przepisu na pierniczki i kilku tajemnic z tym związanych. Jak zagniatać ciasto, aby było gładkie i sprężyste? Co zrobić, żeby ciasteczka były pachnące i aromatyczne? Co poradzić, jeśli pierniczki wyjdą twarde i czy można je wtedy jeszcze uratować? Po zagnieceniu ciasto trafiło na noc do lodówki, a Koniczynki zaczęły planować, jakie kształty i figurki z niego ulepią na następnych zajęciach. A było z czego wybierać: gwiazda, bałwanek, czapka Mikołaja, prezent, aniołek, renifer czy gwiazda betlejemska kusiły swoją magią. Dzieci ochoczo zabrały się do pracy. Wałkowały, ugniatały, wycinały i z resztek ponownie lepiły nowe kształty. Niektórzy mieli swoje własne pomysły na świąteczne pierniczki i ochoczo wprowadzali je w czyn, lepiąc i wycinając co im tylko wyobraźnia podpowiadała.

Czytaj dalej...

Zimowe zabawy sensoryczne

Dnia 22 grudnia w grupie Niezapominajek odbyły się zimowe zabawy sensoryczne. Dzieci odkrywały świat poprzez zmysły, uczyły się współpracy w grupie, aktywnego spędzania czasu, wyrabiały spostrzegawczość, kreatywność, koordynację wzrokowo-ruchową, wyobraźnię. Takie namacalne doświadczanie otoczenia zachęca  do poznawania, odkrywania i rozwoju, a przede wszystkim są dla przedszkolaków świetną   zabawą.

Czytaj dalej...

Świąteczne pozdrowienia od 1d

W tym roku nie mogliśmy zorganizować wigilijnych spotkań poszczególnych klas z wychowawcami. Takie wirtualne spotkanie odbyło się w klasie 1d. Uczniowie tej klasy z wychowawczynią Panią Ewą Nadolną pozdrawiają świątecznie. Życzą wszystkim wesołych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz ZDROWIA, zdrówka i zdróweczka w Nowym Roku!!!

Czytaj dalej...

Innowacyjnie – świątecznie w Stokrotkach i 3b

Podczas ostatnich dwóch zajęć w roku 2020 w ramach innowacji „Z językiem angielskim dookoła świata” grupa przedszkolna Stokrotki i klasa 3b w świątecznym nastroju poznawały tradycje i słownictwo świąteczne z krajów anglojęzycznych.

Grupa Stokrotki rozpoczęła zajęcia świąteczne od przedstawienia głównych świąteczno- zimowych bohaterów- Santa, Reindeer and Snowman – dzieci po atrybutach poznawały głównych bohaterów zajęć. Następnie uczniowie zgadywali co znajduje się w tajemniczych świątecznych puszkach i do kogo należą przedmioty w nich ukryte – dzwoneczki, orzechy, marchewka i prezenty. Uczniowie poznali również słówka stocking, present, christmas tree, elf, sleigh, a potem zatańczyli i zaśpiewali wesołą piosenkę Hello Reindeer . Następnie napisali i zaadresowali list do Świętego Mikołaja w j. angielskim, bo przecież  Santa nie zna j. polskiego J – ewentualnie elfy mogą mu pomóc J.

Czytaj dalej...

Świąteczna zbiórka karmy dla Reksa

W październiku w naszej szkole z inicjatywy uczennicy klasy 6A Dominiki Rzepki odbyła się wielka zbiórka karmy dla potrzebujących zwierząt. Dominika – dziewczyna o sercu pełnym wrażliwości i miłości do zwierząt zorganizowała akcję, która miała mieć swój finał 6 grudnia. Na szkolnych korytarzach pojawiły się ogłoszenia, które sama zaprojektowała i z pomocą koleżanek rozwiesiła. W klasie przygotowane było specjalne miejsce, w którym gromadziły zebrane podarki.

Niestety przez pandemię akcja musiała zostać przerwana, mimo to w krótkim czasie udało się uzbierać 130 kilogramów karmy! Dominika zebrane dary, pięknie zapakowała i świątecznie udekorowane paczki dostarczyła do siedziby Reksa.

Brawo wszyscy darczyńcy! Brawo Dominika!

Czytaj dalej...