Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Sejmik Ekologiczny

W czwartek 16 listopada w Technikum nr 3 w Malborku odbył się Międzyszkolny Sejmik Ekologiczny  „Obowiązkowo Zdrowo Ekologicznie”. Był to projekt realizowany w ramach Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior 2023 ( MBOJ). W sali konferencyjnej „Przy Orliku” spotkały się reprezentacje szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Malborka. Na wydarzeniu obecni byli uczniowie naszej szkoły: Amelia Bogut oraz Jakub Singer z klasy 8a.

Głównym celem wydarzenia, było zwrócenie uwagi młodych ludzi, na zagadnienia związane   z energetyką odnawialną, stanem czystości naszego środowiska i zdrowym stylem życia, a przede wszystkim prawidłowym żywieniem. Była to też świetna okazja do integracji młodzieży i nauczycieli z różnych szkół.

Uczestnicy zapoznali się z prezentacją multimedialną dotyczącą tematyki wydarzenia, sprawdzili swoją wiedzę w krótkim teście teoretycznym, a następnie wykonywali zespołowo makiety na temat wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).