Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Bądź życzliwy!

W dniach od 09.04 – 16.04. 2014 uczniowie i pracownicy naszej szkoły promowali życzliwość. Najważniejszym celem było uświadomienie wszystkim, ze warto być miłym i uprzejmym.

W filmie nakręconym przez psychologa szkolnego Panią Alicję Zborowską – Gordowy uczniowie wypowiadali się na temat życzliwości, mówili, po czym można poznać życzliwego człowieka, zastanawiali się czy w klasie i w szkole można spotkać życzliwość. Wypowiadający się w filmie mówili, że życzliwym jest ten, kto wspiera, pomaga, pocieszy, nie opuści w potrzebie, poda rękę, przyniesie nadzieję i radość. Wskazali, ze miejscem, gdzie mieszka życzliwość jest ludzkie serce. Każda klasa układała wierszyk lub rymowankę na temat uprzejmości. Wszystkie dzieła literackie umieściliśmy na szkolnym Drzewie Życzliwości. Powstał szkolny Dekalog Życzliwości. Klasy młodsze nadały swoim koleżankom i kolegom tytuł- „Życzliwa – Życzliwy”. Zespoły klasowe przedstawiły scenki promujące życzliwe zachowanie. Klasa 6 a z wychowawcą Panem Piotrem Kujawą i nauczycielką języka polskiego Panią Dorotą Ojdowską – Starzyk, zaśpiewała piękną piosenkę o życzliwości.

Wszystkie działania spowodowały, ze byliśmy dla siebie jeszcze bardziej milsi i serdeczni. Uśmiechaliśmy się do siebie. Musimy dbać o to, by życzliwość gościła w naszej szkole cały rok. Będąc życzliwym zdobywamy zaufanie i przyjaciół. Wystarczy jeden uśmiech i dobre słowo. Bądźcie życzliwi!

Akcją koordynowały Panie – Dorota Jukowska i Mariola Kulpa oraz wychowawcy klas.

Dyrektor szkoły złożyła wszystkim życzenia świąteczne, a Zuzia Ślusarz zaśpiewała po mistrzowsku piosenkę – Alleluja!