Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Imprezy Biblioteczne

SPOTKANIE AUTORSKIE

10.09.2010r. grupa dzieci pod opieką p.K. Buły brała udział w spotkaniu z Marcinem Brykczyńskim, autorem książek dla dzieci w Bibliotece Miejskiej w Malborku. Dzieci przygotowały się do spotkania na lekcji bibliotecznej, podczas której poznały sylwetkę i twórczość pisarza.

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Scenariusz imprezy bibliotecznej towarzyszącej wystawie misiów i książek, zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia (25.11).

Motto: „ Czy to jutro, czy to dziś

Wszystkim jest potrzebny miś”

H. Bechlerowa Otwórz okienko

Cele:

  • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań literackich
  • kształtowanie u dzieci poczucia konieczności szanowania zabawek i książek
  • rozwijanie aktywnej postawy podczas spotkania
  • wyrobienie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki

 

Plan spotkania:

1.         Powitanie dzieci zagadką: „Kiedy ciepła wiosna  stopi śnieg i lód, On budzi się ze snu i pyta o miód” (zwierzątko z odpowiedzi, jest jednocześnie bohaterem spotkania).

2.         Krótka historia misia (opowiedzenia dzieciom: jaki były początki pluszowego misia, przypomnienie różnych misiów, bardziej i mniej znanych dzieciom).Zaśpiewanie piosenki z bajki o Misiu Uszatku.

3.         Przypomnienie krótkiego wierszyka J. Brzechwy pt. Niedźwiedź (pacynka).

4.         Omówienie wystawy (zaprezentowanie przyniesionych przez dzieci misiów i książek o misiach. Każdy miś z wystawy posiada swój identyfikator z imieniem, imieniem i nazwiskiem właściciela, miejscem zamieszkania).

5.         Zabawa ruchowa – pociąg po bibliotece w takt piosenki Jadą, jadą misie…(po drodze dzieci odnajdują ukryte w bibliotece misie).

6.         Plebiscyt na najpopularniejszego misia ( każde dziecko oddaje jeden los. Wybiera pomiędzy: Kubusiem Puchatkiem, Misiem Uszatkiem, Misiem Paddingtonem).

7.         Wręczenie dzieciom pamiątkowych znaczków, które przyklejają na ubranie.

8.         Nauka hasła dnia: „ Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś”.

9.         Wypożyczanie książek o misiach.

10.       Pożegnanie.

 

KONKURS „POZNAJ NAUCZYCIELA SWEGO PO OCZACH JEGO”

Konkurs polegał na rozpoznaniu nauczyciela po fotografii oczu, wypełnieniu kuponu konkursowego dostępnego w bibliotece. Konkurs był przeznaczony dla wszystkich uczniów, nagrodę wylosował Przemek Szałkowski z VI A.

 

PIERWSZAKI PO RAZ PIERWSZY W BIBLIOTECE

Scenariusz pasowania pierwszoklasistów

 

I Zajęcia w klasie (45 min.):

1.         Powitanie, przedstawienie się.

2.         Pytanie: Co to jest biblioteka?

3.         Wskazanie różnicy między biblioteką a księgarnią.

4.         Podkreślenie słów: wypożyczać – oddawać – odpowiedzialność za wypożyczoną książkę.

5.         Wręczenie plakatu z życzeniami książki (wychowawca wiesza plakat w klasie w widocznym dla dzieci miejscu:

Życzenia książki:

Dotykaj mnie zawsze czystymi rękami.

Chcę być zawsze czysta i obłożona.

Nie plam mnie.

Przy czytaniu używaj zawsze zakładki.

Nie przetrzymuj mnie długo w domu.

6.         Praca z książką: praca w parach, polegająca na wyszukiwaniu różnic istniejących pomiędzy książką z biblioteki szkolnej a zwykłą książką (okładka foliowa, pieczątka biblioteki, numer książki).

7.         Ćwiczenie dramowe:  próba wypożyczania, ćwiczenie umiejętności zachowania się w bibliotece oraz umiejętności wypożyczenia książki.

8.         Tworzenie książki klasy (każdy uczeń otrzymuje kolorową kartkę z własnym imieniem i nazwiskiem, na której ma narysować własny portret. Wychowawca otrzymuje stroną tytułową książki, którą ma ozdobić według własnego uznania. Po zebraniu gotowych prac, układamy je alfabetycznie i łączymy za pomocą kolorowej wstążki. Uczniowie oddają książkę do biblioteki, będzie ona pamiątką uroczystości).

 

PRZERWA

 

II Zajęcia w bibliotece (45 min.):

1.         Omówienie lokalu (stanowisko do wypożyczania, bajeczny kufer, regały, wystawka dla pierwszoklasistów).

2.         Podróż po bibliotece: pociąg po bibliotece w takt piosenki Na wyspach Bergamutach. (poszukiwanie ukrytych w bibliotece pacynek – bohaterów bajek i baśni)

3.         Sprawdzenie, czy dzieci są gotowe do wypożyczania książek. Zagadki, których rozwiązaniem są imiona bohaterów bajek i baśni. Wręczanie naklejek-zachętek osobom odgadującym zagadkę.

4.         Uroczyste ślubowanie: ”My uczniowie pierwszej klasy, tobie książko przyrzekamy, że szanować cię będziemy, krzywdy zrobić ci nie damy.”

5.         Wypożyczanie książek i wręczanie pamiątkowych zakładek.

6.         Pożegnanie.

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY „W ŚWIECIE KSIĄŻEK MARKA STOKOWSKIEGO”

Dnia 15 lutego 2011 r w SP5 odbył się konkurs na poziomie szkół podstawowych.  Temat przewodni – legendy malborskie Marka Stokowskiego. Uczestniczyły drużyny z SP3, SP8, SP5 – z Malborka i SP z Kończewic. Konkursowi towarzyszyła wystawa reprodukcji nt. letniego refektarza Zamku Krzyżackiego. Zwyciężył zespół z Kończewic. Podobny konkurs odbył się na poziomie szkół gimnazjalnych.

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody i dyplomy, a zwieńczeniem konkursu było SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARKIEM STOKOWSKIM, które odbyło się w Bibliotece Muzeum Zamkowego (18.04.2011r.).

 

BIBLIOLOTEK – LOTERIA FANTOWA

 

Nie czekamy na wygraną w totka – organizujemy Bibliolotka!

Dnia 18 maja 2011 r. w bibliotece odbyła się już po raz siódmy loteria fantowa. Dzieci mogły wykupić za złotówkę rzut kostką, a liczba wyrzuconych oczek wskazywała wygrany fant. Gromadzenie fantów trwało cały rok. Można było wylosować m.in. elektroniczny zegar, odblaskowe gadżety, płyty z grami, jednorazowy aparat fotograficzny, akcesoria do komórki, samolot do pływania, długopisy, figurki, maskotki. Uczniowie znają już Bibliolotka i tłumnie przybyli, by spróbować swojego szczęścia. Było wiele śmiechu i dobrej zabawy. Zebrane pieniądze – 207 zł. – zostaną przeznaczone na zakup NOWOŚCI dla młodych czytelników, bo nic tak nie przyciąga do biblioteki, jak nowe książki!!!