Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Dobre komunikowanie się w zespole

Na zajęciach z psychologiem szkolnym klasa 4c uczyła się umiejętności dobrego komunikowania się. Po podziale na zespoły uczniowie szukali jak najwięcej warunków skutecznego porozumiewania się, wyniki pracy swojej grupy prezentowali na forum. Następnie odbyło się ćwiczenie praktyczne – poszczególne zespoły ustawione w kole, zapraszały po kolei każdego z członków.

Osoba w środku zamykała oczy i bezwiednie opadała przodem lub tyłem na wyciągnięte ręce kolegów. Ich zadaniem było dać jej poczucie bezpieczeństwa. Ona zaś próbowała obdarzyć zaufaniem tych, na których ręce opadała. Prowadząca powiedziała, ze ćwiczenie to mówi o zaufaniu – najważniejszym czynniku, który pozwala osiągnąć wysokie wyniki pracy zespołowej.

Dzieci po zapoznaniu się z warunkami skutecznej komunikacji oraz po uświadomieniu sobie roli zaufania w zespole, przystąpiły do między zespołowego mini konkursu na temat – zaprojektowania miejsca do wypoczynku i do wspólnych spotkań uczniów w czasie przerwy i wolnym na terenie naszej szkoły.

Uczestnicy zajęć ochoczo zabrali się do pracy. W każdym zespole wybrano obserwatora, który sprawdzał czy zespół skutecznie i życzliwie porozumiewa się. Po skończeniu projektów liderzy zaprezentowali wytwory swojej pracy. Obserwatorzy dali członkom informację zwrotną, co ich zdaniem pomagało w pracy zespołowej, a co jej przeszkadzało. Powstały fajne projekty, które może kiedyś zostaną zrealizowane. Zajęcia otwarte dla zespołu nauczycieli i dzieci poprowadziła psycholog Pani Alicja Zborowska – Gordowy. Cennej umiejętności dobrego komunikowania się w zespole trzeba się uczyć. Przyda się ona w pracy zawodowej, w kontaktach z bliskimi i przyjaciółmi oraz nieznajomymi. Warto zapamiętać zasady, jakie opracowaliśmy wspólnie w kodeksach dobrej pracy zespołowej – szacunek, aktywne słuchanie, utrzymanie kontaktu wzrokowego, życzliwość i uśmiech, wsparcie drugiej osoby.