Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Iwona Socha

wicedyrektor szkoły – nauczycielka matematyki, tutor i mediator

Jestem absolwentką matematyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Również w Toruniu uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne kończąc Studium Pedagogiczne. Ukończyłam także: Studia podyplomowe w zakresie Podstaw Informatyki (Uniwersytet Gdański); Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania jednostką edukacyjną w procesie integracji europejskiej (Politechnika Gdańska); Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku) ; Studia podyplomowe w zakresie Surdotyflopedagogiki (Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni).Jestem egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej w zakresie przeprowadzania sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej.

W ostatnim czasie wyzwaniem jest dla mnie ocenianie kształtujące. Interesuje mnie  e – learning. W wolnej chwili pochłaniają mnie książki, dobry film i muzyka. Uwielbiam podróże – te bliskie i te dalekie. Wieczna optymistka. Lubię wszystko, co nie jest prasowaniem … chociaż bardzo powoli przekonuję się również do tego.

Chciałabym kiedyś wrócić do Barcelony …