Jaroszewska Aldona – nauczycielka wychowania fizycznego