Jaroszewski Arkadiusz – nauczyciel wychowania fizycznego