Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Joanna Evenden

nauczycielka i wychowawca w klasie integracyjnej

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim  i otrzymałam tytuł magistra pedagogiki oraz studia podyplomowe
w zakresie logopedii i kształcenia integracyjnego  na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz liczne kursy wzbogacające mój warsztat pracy. Byłam polskim koordynatorem projektu Unii Europejskiej Socrates Comenius. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Od 10 lat jestem związana z ideą integracji w naszej szkole.

Lubię podróże po świecie  i kontakty z ludź-mi. Podróżując zwracam szczególną uwagę na krajobraz, kulturę i zwyczaje ludzi innych narodowości.

Radość  sprawia mi czas spędzany w gronie mojej rodziny i przyjaciół. Lubię muzykę która inspiruje mnie do działania i książki Paulo Coelho. Często odwołuję się do jego mądrości życiowych. Świat spostrzegam w dobrych, kolorowych barwach, jestem pozytywnie i optymistycznie nastawiona do życia.