Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Kulpa Mariola

nauczycielka języka polskiego, tutor, mediator

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska. Doskonaliłam swój warsztat nauczyciela i ukończyłam studia podyplomowe na WSP w Warszawie, jestem egzaminatorem OKE z zakresu przedmiotów humanistycznych. Lubię pracować z uczniami, pobudzać w nich ciekawość, otwartość wobec innych, rozwijać indywidualne zdolności twórcze, szacunek dla pracy innych i swojej oraz motywować do poszukiwania własnych wzorców, dlatego jestem trenerem międzynarodowego programu Destination ImagiNation. Opiekuję się Samorządem Uczniowskim i razem tworzymy gazetkę szkolną „Piątaszek”.

Ukończyłam podyplomowe studium „Etyka” w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Chciałabym pokazać uczniom, jak można zapatrywać się na kwestie moralne z różnego punktu widzenia i radzić sobie z dylematami, a także jak asertywnie przedstawiać swoje zdanie w dyskusji z poszanowaniem godności i zdania rozmówcy. Pragnę zainspirować uczniów historią filozofii oraz przybliżyć koncepcje etyczne na przykładzie treści literackich i historycznych.