Lachowicz Katarzyna – nauczycielka języka angielskiego