Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Nagrodzka Beata

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, tutor