Ościłowska Anna – nauczycielka w oddziale przedszkolnym