Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Piskozub Monika

nauczyciel logopeda, tutor, mediator

Ukończyłam Logopedię na Akademii Bydgoskiej oraz studia podyplomowe z zakresu surdotyflopedagogiki. Obecnie specjalizuję się na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Wczesna Interwencja Logopedyczna. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Otrzymałam Certyfikat Zawodowy Logopedy.

Uwielbiam kawę i dobrą książkę.