Rowiński Dariusz – nauczyciel wychowania fizycznego