Zwierz Jolanta – nauczycielka oddziału przedszkolnego