Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Edukacja z wojskiem

W dniu 22.05.2024r. uczniowie klasy 5d uczestniczyli w Programie edukacyjno-obronnym przygotowanym i realizowanym wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ministrowie zapowiadając realizację programu podkreślili, że:

„Patriotyzm to gotowość działania na rzecz ojczyzny, ale przede wszystkim nabywanie kompetencji, by służyć krajowi i służyć bliźniemu”.

„Bezpieczeństwo to siła, mądrość i edukacja obywateli. Szkoła jest miejscem, które powinno także uczyć jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych”.

Warsztaty z uczniami poprowadzili żołnierze z 22.Bazy Lotnictwa Taktycznego im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Malborku.

Program polegał na przeprowadzeniu przez żołnierzy specjalnie przygotowanego szkolenia. Głównym celem spotkania było:  podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa; kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia; poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia; nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Trzygodzinne szkolenie  łączyło teorię i praktykę. Zawierało treści z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy poprowadzili zajęcia w klasie i na boisku szkolnym. Prowadzący przekazali uczestnikom wiedzę i umiejętności w sposób przyjazny, ciekawy, praktyczny i dostosowany do ich wieku.

Na zakończenie wręczono szkole Certyfikat potwierdzający udział uczniów w programie edukacyjno-obronnym „Edukacja z wojskiem” podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej – Barbarę Nowacką i Ministra Obrony Narodowej – Władysława Kosiniaka – Kamysza.

Uczniowie brawami podziękowali żołnierzom, wręczyli podziękowanie i słodki upominek. To spotkanie na długo pozostanie w ich pamięci. Bardzo dziękujemy!!!