Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Fabryka Wiedzy z lotu ptaka

Kolejne spotkanie Fabryki Wiedzy zaowocowało w dzieła sztuki, wykonane przez jej uczestników. Inspiracją stała się wizyta w Powiatowej Straży Pożarnej a w szczególności możliwość podziwiania panoramy miasta z lotu ptaka.

Strażacy wynieśli w górę za pomocą dźwigu naszych małych artystów. Na górze dzieci robiły zdjęcia, które następnie za pomocą komputerów przekształcały w nierealne, nierzeczywiste widoki. Po krótkim wprowadzeniu i wykładzie pani Gosi na temat abstrakcji, uczestnicy przystąpili do dzieła. Efekty można podziwiać w auli szkoły oraz na stronie internetowej.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i gratulujemy wspaniałych dzieł – M. Kuszowska, K.Kurapiewicz, B.Sawaniewska.