Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Fiołki kodują

W wieku przedszkolnym podstawową aktywnością dzieci jest zabawa, która staje się źródłem wiedzy o świecie, podstawą rozwoju intelektualnego i relacji społecznych. W trakcie rozwoju tworzą się podstawy poszczególnych kompetencji kluczowych, takich jak: kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne, społeczne i obywatelskie, informatyczne, porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Rozwijanie kompetencji kluczowych jest istotnym zadaniem przedszkola.

Pozostając w tematyce jesiennej, dzieci zapoznały się z matą do kodowania. Rozumiały ustalony kod, kontynuując podany rytm. Przy okazji utrwaliły wiadomości o leśnych zwierzętach przygotowujących się do zimy. Przygodę z kodowaniem z pewnością jeszcze nie raz powtórzymy.

Na zakończenie zajęć dzieci wykleiły wiewiórkę.