Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Matematyka

Klasy 4:

4A

4B

4C

4D

 

Klasy 5:

5A

5B

5C

5D

 

Klasy 6:

6A

6C

6D

6E