Instaling

W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele języka angielskiego wdrażali w naszej szkole innowacyjny system do nauki słownictwa – Insta.Ling. Nauczyciele odbyli szkolenia, zapoznali się z celami i zaletami programu i w miesiącach od lutego do czerwca 2022 razem z uczniami korzystali z platformy biorąc udział w XVIII edycji programu.

Program Insta.Ling jest aplikacją pomagającą opanować słownictwo z języka obcego poprzez systematyczne powtarzanie nowych słówek w tempie dopasowanym do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Programem były objęte klasy od IV do VIII. Dzięki systematycznej i rzetelnej pracy zarówno uczniów, rodziców i nauczycieli otrzymaliśmy certyfikat jakości kształcenia dla naszej szkoły, a poszczególni nauczyciele otrzymali złote certyfikaty jakości kształcenia języka angielskiego.

Wszystkim uczniom biorącym udział w edycji letniej z Insta.Lingiem dziękujemy za wytrwałą pracę i pragniemy poinformować, że praca z programem będzie kontynuowana w XIX zimowej edycji programu w roku szkolnym 2022/2023. Szczegóły już wkrótce u Waszych nauczycieli języka angielskiego.

instaling_certyfikat_dla_szkoly_18_edycja