Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

W październiku przedszkolaki i uczniowie  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Malborku dołączyli po raz trzeci do Kujawsko – Pomorskiej Akcji z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.

Grupy przedszkolne i uczniowie klas  I – VIII wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez wychowawców na podstawie scenariusza przygotowanego przez koordynatora akcji Panią Annę Jarzynkę we współpracy z wicedyrektorem Panią Joanną Pichlak. Celem przygotowanych warsztatów, zabaw było przede wszystkim:

  • kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,
  • zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
  • przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową.

 Zajęcia zrealizowane w grupach przedszkolnych, jak i klasach 1-8 rozpoczęły się od wprowadzenie do tematu zajęć dotyczącego obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski oraz odczytania listu od ucznia z Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy. Następnie nauczyciele zapoznali dzieci z atrybutami osoby niewidomej – okularami, białą laską, psem przewodnikiem. Przeczytali opowiadanie „Krótka historia białej laski”. Dzieci z grupy przedszkolnej i uczniowie obejrzeli dwa  filmy edukacyjne ukazujące, jak należy nieść pomoc osobom z dysfunkcją wzroku i jak osoby niepełnosprawne funkcjonują w środowisku. Wskazówki z materiałów edukacyjnych dzieci i uczniowie wykorzystali praktycznie w odgrywanych scenkach oraz podczas udziału w różnorodnych zabawach. Dzieci uczestniczyły w zabawie „Jaki to przedmiot”. Siedziały w kole. Jedno dziecko z przewiązanymi oczami siedziało w środku koła. Nauczyciel podał mu pudełko z różnymi przedmiotami. Jego zadanie polegało na rozpoznaniu jaki to przedmiot i określeniu jego cech ( np. duży, mały, miękki, gładki, chropowaty). Kolejna zabawa zaproponowana przez nauczycieli to „Co tak pachnie?”. Podczas tej zabawy dzieci również siedziały w kole, miały  przewiązane oczy. Nauczyciel każdemu dziecku podał do powąchania różne substancje, warzywa itp. ( np. kawa, perfumy, ogórki kiszone, cebula, itp.). Zadaniem dzieci było rozpoznanie zapachu i nazwanie wąchanej substancji, itp.  Dla wszystkich uczestników było to ciekawe doświadczenie. Na koniec dzieci i uczniowie dostali różne przedmioty, które mieli rozpoznać za pomocą zmysłu dotyku – to doświadczenie również było dla uczniów bardzo ekscytujące. Uczestnicy cyklu zajęć i zabaw poznali także alfabet Braille’a, za pomocą którego zapisywali swoje imiona na maszynie brajlowskiej .

 W kilku klasach  koordynator Pani  Anna Jarzynka  przeprowadziła krótkie zajęcia i zademonstrowała jak należy  pracować  z osobą niepełnosprawną z deficytami wzroku, jak wspierać, motywować i pomagać. Uczniowie zrozumieli jak ważne jest udzielanie wsparcia, towarzyszenie osobom niepełnosprawnym w codziennym życiu. Ważne jest także naturalne zachowanie wobec osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzony cykl  warsztatów kształtował wśród uczniów wrażliwość i empatię w stosunku do osób niewidomych. Zaplanowane zajęcia były dla dzieci i uczniów bodźcem do pozytywnego reagowania w bezpośrednim kontakcie z osobami niewidomymi. Zajęcia były dla nas cennym doświadczeniem i na drugi rok po raz czwarty nasza szkoła z przyjemnością weźmie udział w Międzynarodowym Dniu Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.

Anna Jarzynka