Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Każda emocja jest ważna

Miniony tydzień upłynął przedszkolakom z grupy Niezapominajki na  zabawach  związanych z emocjami. Głównym celem tych zajęć było: kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami, nabywanie umiejętności nazywania i rozpoznawania swoich uczuć,  wyrabianie świadomości tego, że każdy człowiek ma prawo do różnych nastrojów (gorszych i lepszych dni), rozumienie uczuć innych ludzi, zbudowanie przekonania, że każda emocja jest ważna, wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.

Podczas realizacji tematyki związanej ze światem emocji nauczycielki organizowały sytuacje budujące wrażliwość dziecka na los innych osób, zwracały uwagę na kreowanie wartości moralnych, a także na kształtowanie postaw prospołecznych  przedszkolaków.