Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku!

Komenda Powiatowa Policji wraz z Komendą Główną ogłasza konkurs pt. „ Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” Jest  to konkurs  plastyczny o dowolnej technice rysunkowej czy malarskiej. W konkursie mogą wziąć udział dwie grupy wiekowe: kategoria 5 – 10 lat ( rysunek, fotografia), kategoria 11 – 16 lat ( plakat, fotografia). Prace muszą mieć format A3, można je wykonać indywidualnie lub w grupach – maksymalnie 3 – osobowych. Prace składamy do dnia 26 lutego w gabinecie pedagoga szkolnego.

DEKALOG REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI NARCIARSKIEJ FIS

1.Poszanowanie dla innych osób – każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby.

2.Panowanie nad sposobem i szybkością jazdy – narciarz powinien zjeżdżać z prędkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju, stanu trasy i warunków atmosferycznych

3.Wybór toru jazdy – narciarz jadący powyżej musi ustalić taki tor jazdy aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu poniżej

4.Wyprzedzanie – wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz wyłącznie z takiej odległości, która nie stworzy zagrożenia dla wyprzedzającego

5.Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku – narciarz korzystający z oznakowanej drogi zjazdu przy dołączeniu się do ruchu lub podejściu w górę stoku, musi spojrzeć w górę i w dół, aby upewnić się, że może to uczynić bez spowodowania zagrożenia dla siebie i innych

6.Zatrzymanie na trasie – należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności.

7.Podchodzenie i schodzenie – narciarz musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy

8.Przestrzeganie znaków narciarskich – każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach

9.Zachowanie się w razie wypadku – w razie wypadku każdy kto znajdzie się w pobliżu powinien udzielić pomocy poszkodowanym

10.Obowiązek ujawnienia tożsamości – każdy narciarz obojętnie czy jest sprawca wypadku, poszkodowanym czy świadkiem, musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe