Matematyczne zabawy z wodą

W poniedziałek na edukacji matematycznej uczniowie klasy 2a pracowali w grupach. Były to  zabawy z przelewaniem i odmierzaniem wody. Mierzyli płyny, porównywali pojemności przelanej wody w różnych naczyniach. Starali się określać pojemność naczyń, za pomocą miarki: szklanki i menzurki.  W takich ćwiczeniach praktycznych kształtowali pojęcia matematyczne:  litr, pół litra, ćwierć litra. Samodzielnie dążyli do ustalenia zapisu. To były bardzo ciekawe zajęcia a uczniowie z dużym zaangażowaniem pokonywali kolejne zadania i napotkane trudności.