Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Nauka przez działanie

22 marca 2018 r. Pani Anna Skrzoska przeprowadziła zajęcia ruchowe  „Licz na zdrowie” w grupie przedszkolnej „Koniczynki”. Celem zajęć było: rozwijanie umiejętności wykonywania  poleceń kierowanych do grupy, reagowanie  na umówiony sygnał, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie, utrwalanie umiejętności liczenia do pięciu, wykonywanie  ćwiczeń według podanych instrukcji, utrwalanie kolorów: czerowny, zielony, niebieski, żółty, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, prawidłowej orientacji w schemacie ciała i orientacji w przestrzeni .

Zajęcia rozpoczęły się od odśpiewania powitalnej piosenki „Wszyscy są – witam was”. Następnie Pani Ania poinformowała dzieci, co podczas porannych zajęć będą robiły. Kolejnym etapem były ćwiczenia ogólnorozwojowe rozgrzewające wszystkie partie ciała. Nauczycielka wykorzystując angielską piosenkę „Head Shoulders Knees And Toes” zachęciła dzieci do rozwijania koordynacji wzrokowo- ruchowej, orientacji w przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała. Dzieci bawiły się wyśmienicie.

Następnie Pani Ania przygotowała dla dzieci niespodziankę- kosz, z którego dzieci losowały klocki. Powstały  cztery kąciki zadaniowe(niebieski-z szarfami, czerwony- z woreczkami, żółty- z  piłkami i zielony-  zadania bez sprzętu). Kolor klocka, który dzieci wylosowały oznaczał przynależność do drużyny, ale też kącik zadaniowy, od którego zaczną zabawę.

Po wylosowaniu z koszyka klocków o różnych kolorach dzieci podzieliły się na drużyny. Każda z grup otrzymała taką samą instrukcje. Zadaniem dzieci było rzucanie małą kostką i policzenie oczek na kostce. Tyle oczek ile wypadło- tyle razy trzeba było powtórzyć ćwiczenie. Następnie dzieci rzucały dużą, niebieską  kostką- na każdej ściance kostki było zdjęcie z różnymi ćwiczeniami. Dzieci wykonywały to ćwiczenie, które wypadło. Gdy cała grupa wykonała zadania, a każde dziecko w grupie miało możliwość rzucenia kostkami i zademonstrowania ćwiczenia- grupa przechodziła do kolejnego kącika zadaniowego ( niebiescy szli do kącika z woreczkami; czerwoni szli do kącika z piłeczkami; żółci szli do kącika z ćwiczeniami bez użycia sprzętu; zieloni szli do kącika z szarfami). Każda grupa w danym kąciku zadaniowym spędziła 3 min. Czas odmierzała klepsydra, a na dzwonek Pani Anny grupy się przemieszczały. Zajęcia uznano za zakończone, gdy każda z grup odwiedziła wszystkie kąciki.

Dzieci bardzo dobrze radziły sobie z każdym zadaniem- liczenie i wykonywaniem ćwiczeń szło im śpiewająco. Dzieci pamiętały o kolejność wykonywania czynności w każdym kąciku zadaniowym, pilnowały, by każdy członek zespołu wykonał zadanie. Przedszkolaki  pilnowały także swojej kolejki, a także wspierały się i dopingowały podczas wykonywania zadań.

Nauczycielka dokładnie wyjaśniła dzieciom każde zadanie. Pani Skrzoska motywowała uczestników zabawy do podejmowania nowych wyzwań, uczenia się poprzez doświadczanie. Pozytywnie wzmacniała swoich podopiecznych, chwaląc ich za wykonanie każdego zadania.

Dzieci były radosne, a uśmiech na ich twarzach świadczył o tym, iż miło spędziły czas. Duże zaangażowanie nauczycielki, różnorodne zadania sprawiły, iż czas poświęcony na zajęcia szybko minął.

Motto:

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”

Paulo Coelho