Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Nie zanikaj

W naszej szkole odbył się happening z okazji Dnia Ziemi i Światowego Dnia Bioróżnorodności.

Celem akcji było zachęcenie uczniów do działań i wyborów w życiu codziennym, które korzystnie wpływają na środowisko naturalne.

Happening miał charakter konkursu pomiędzy klasami. Dzieci rywalizowały wykazując się swoimi wiadomościami na temat świąt i akcji ekologicznych, oddziaływania człowieka na środowisko, sposobów ochrony przyrody.

Tematem przewodnim tegorocznego święta była ochrona ginących gatunków zwierząt i ochrona bioróżnorodności.

Największym zainteresowaniem okazała się zabawa w karuzelę z krzeseł, które symbolizowały naturalne środowiska organizmów: łąki, bagna, torfowiska, jeziora, lasy, pola. Stopniowe zabieranie krzeseł pokazywało różne zachowania człowieka niszczące i ograniczające życie przyrody: osuszanie łąk i bagien, wycinanie lasów, budowanie dróg i parkingów, zbyt częste koszenie trawników.

Rywalizację indywidualną wygrał Michał Fabiański z klasy 5a, a grupową oddział 6b.

Po happeningu odbył się przemarsz ulicami miasta. Uczniowie protestowali przeciwko niszczeniu przyrody i zabijaniu zwierząt.

Imprezą dowodziła Pani Beata Sawaniewska w ramach projektu „Nie zanikaj”.

[nggallery id=29]

[nggallery id=35]