Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Pierwszaki w bibliotece

W końcu nadeszły dni, kiedy uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. A stało się to 14 i 15 stycznia 2013 r. Najpierw panie bibliotekarki gościły na lekcji w każdej klasie pierwszej.

Opowiadały o zasadach panujących w bibliotece, pokazywały, czym wyróżniają się biblioteczne książki, razem z dziećmi wyobrażały sobie, o co może poprosić książka, która „chce być czysta i zadbana, by długo być wypożyczana i czytana”. Każda klasa wykonała pamiątkową książkę, na którą złożyły się autoportrety wykonane przez pierwszaków. Książki te będą przechowywane w bibliotece szkolnej. Po lekcji wprowadzającej klasa Ia, Ib, Ic przybyły do biblioteki. Bibliotekarki zapoznały dzieci z księgozbiorem przeznaczonym dla nich, a zwłaszcza z bajkowym kufrem, kryjącym tajemnicze historie, baśnie pełne czarów, śmiesznych historyjek i wierszyków. Aby poznać wszystkie zakamarki biblioteki, bajkowy pociąg zabrał dzieci w podróż między regałami. Przyszedł czas na sprawdzian baśniowej wiedzy! Pierwszaki pięknie odgadły wszystkie zagadki, więc można było złożyć ślubowanie: My, uczniowie pierwszej klasy, tobie książko przyrzekamy, że szanować cię będziemy, krzywdy zrobić ci nie damy – ŚLUBUJEMY! I pierwszaki przystąpiły do wyszukiwania oraz wypożyczania książek. Każdy pierwszak otrzymał pamiątkową zakładkę do książki. Mamy nadzieję na częste spotkania w bibliotece!!!!