Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Poranny Krąg

4 stycznia 2018 roku Pani Karolina Kurapiewicz przeprowadziła zajęcia dydaktyczno- opiekuńcze w Punkcie Przedszkola Specjalnego „Biedronki”. Zajęcia zawierały elementy Porannego Kręgu, czyli stymulacji polisensorycznej. Poranny Krąg jest metodą, która obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody jest źródłem zróżnicowanych bodźców. Każda pora roku kojarzy się nam z kolorem, smakiem, obrazem, zapachem. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Tutaj kalendarz narzuca kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe– wszystko – czym planujemy stymulować naszych podopiecznych. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym – co nas otacza…”

Celem zajęć było:

 • rozwijanie umiejętności wielosensorycznego poznania świata,
 • integracja nauczyciela i podopiecznych oraz podopiecznych ze sobą nawzajem,
 • pobudzenie ukierunkowanej aktywności dzieci,
 • budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa,
 • umiejętności czekania na swoją kolej.

Zajęcia przeprowadzone przez Panią Karolinę przebiegały w następujący sposób:

 1. Zapalenie lampki zapachowej (do każdej pory roku przypisany jest inny zapach).
 2. Obejście z lampką kręgu dzieci, zwrócenie uwagi na cechy ognia.
 3. Śpiewanie powitalnej piosenki, w której wymienia się imię dziecka i każde dziecko wita się z pozostałymi uczestnikami zajęć przez podanie ręki lub „przybicie piątki”.
 4. Inscenizacja piosenki „Praczki”. Dzieci otrzymały chusteczki i wykonując proste gesty ilustrowały treść piosenki.
 5. Demonstracja instrumentu muzycznego– dzwonki. Dodatkowym zadaniem dzieci było zaśpiewanie piosenki „Przyszła zima biała” oraz granie na instrumentach.
 6. Zabawy z kocem.
 • Ćwiczenia utrzymywania piłki na kocyku. Dzieci współpracując ze sobą musiały podrzucać piłkę w kocu, tak by nie spadła poza.
 • Przechodzenie po kocu– zachowanie równowagi. Dzieci maszerowały po zwiniętym kocu, jak po linie.
 • Przechodzenie pod kocem.
 1. Zastosowanie bodźców smakowych- każde dziecko otrzymało niespodziankę. Zadaniem dzieci było rozpoznanie smaku oraz podzielenie się z wszystkimi swoimi wrażeniami.

Zajęcia zakończył się zgaszeniem lampki. Wszystkie etapy zajęć odbywały się na dywanie, w kole.

W czasie trwania spotkania  nauczycielka stworzyła  atmosferę, która sprawiła, iż dzieci czuły się  bezpiecznie, odczuwały  radość i zadowolenie. Cenne jest  również to, iż taka forma zajęć umożliwia dzieciom bliski kontakt z rówieśnikami. Dzieci siedziały w kręgu zwrócone do siebie twarzami. Nauczycielka  podchodziła kolejno do każdego dziecka i wspólnie z nim wykonywała poszczególne czynności. Dzieci kształtowały u siebie umiejętność  czekania na swoją kolej, co pozwoliło im na odbieranie wrażeń płynących z przebywania z innymi, obserwowania ich w takiej samej sytuacji, zainteresowania ich ruchami, mimiką, a nawet reakcjami.

Pani Karolina motywowała dzieci do podejmowania nowych wyzwań, pokonywania trudności, uczenia się poprzez doświadczanie. Pozytywnie wzmacniała dzieci, chwaląc je za wykonanie każdej czynności. Dzieci były radosne, a uśmiech na ich twarzach świadczył o tym, iż miło spędziły czas.
Motto:

„ Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie,

musicie dostrzec, że najwyższa jest…

radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.

Radość tryumfu i szczęście samodzielności ”.   Janusz Korczak