Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Portret psychologiczny Balladyny

Portret psychologiczny Balladyny – taki temat lekcji został zrealizowany w gimnazjalnej klasie 2e w dniu 24 listopada 2017 roku. Na początku  zajęć  nauczycielka języka polskiego Pani Edyta Hołub podała uczniom cele lekcji. Następnie gimnazjaliści przypomnieli o jakich zasadach należy pamiętać, kiedy pisze się charakterystykę postaci. Potem w czasie rozmowy ustalili i zapisali ,jakie elementy będą składały się na portret psychologiczny człowieka. Po tym zadaniu rozpoczęła się część główna lekcji. Młodzież przedstawiła scenki metodą dramy,  które przygotowała na lekcji poprzedniego dnia. Scenki obrazowały  Balladynę jako: córkę, siostrę, przyjaciółkę, żonę, królową i człowieka. Uczniowie wykazali się pomysłowością i wielkim zaangażowaniem w przygotowanie i  prezentację scenek. Na uwagę zasługuje fakt, że współpraca  w grupach dała nie tylko  niesamowite efekty, ale pokazała, że uczniowie klasy 2e potrafią pracować w zespole,  szanują zdanie innych  i  co bardzo ważne w dzisiejszych czasach, mogą zawsze liczyć na wzajemną pomoc. Po wykonanych prezentacjach  gimnazjaliści uzupełniali w parach karty pracy, na których zapisali jaka była Balladyna, a jaka ich zdaniem być powinna. Następnie doszli do słusznych wniosków: Żądza władzy potrafi zniszczyć w człowieku dobro. Ustalili również, że za każdą zbrodnię prędzej czy później spotka człowieka  kara.

 Kolejnym  punktem lekcji, który dopełnił portret psychologiczny bohaterki dramatu, było odczytanie fragmentów lektury, które w sposób bezpośredni i pośredni charakteryzowały  zbrodniarkę.

 Pod koniec zajęć nauczyciel podziękował klasie za  zaangażowanie, wspaniałą prace   i dobrą atmosferę podczas lekcji. Dzięki temu gimnazjaliści bez problemu poradzili sobie z niełatwym tematem i zadaną pracą domową. Cele lekcji zostały osiągnięte.