Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Pożegnanie szóstoklasistów

Dnia 23.04.2016 w auli szkoły spotkali się uczniowie klas szóstych, nauczyciele i rodzice. Uroczystość poprowadziła Ina Jaroszewicz i Damian Stawicki. Po przywitaniu sztandaru szkoły, odśpiewano hymn państwowy.

Zebranych powitała dyrektor szkoły. Stwierdziła, że 6 lat minęło szybko, wspomniała o pierwszych wychowawczyniach absolwentów, pierwszych sukcesach, porażkach, radościach. Uczniowie zakręconej 6a, odlotowej 6b i wspaniałej 6c na zakończenie roku pisali do dyrektor listy. Zwracali w nich uwagę na dobre strony szkoły i słabsze. Niektóre z listów dyrektor zacytowała. Podziękowała także uczącym nauczycielom i opiekującym się uczniami rodzicom. Życzyła uczniom wszystkiego najlepszego w dalszym etapie kształcenia.

Następnie klasy szóste uroczyście przekazały klasom piątym – sztandar szkoły i flagę. Potem dyrekcja szkoły, nauczyciele i wychowawcy wręczyli absolwentom puchary i nagrody książkowe. Puchar za najwyższą średnią w nauce (6.0) i wzorowe zachowanie otrzymała Aleksandra Kapica z klasy 6b. Ta klasa zdobyła także puchar dyrektora szkoły za najlepsze wyniki w nauce ze średnią 4, 53. Puchary otrzymali także: Ina Jaroszewicz, Michalina Głąb, Aleksandra Godlewska, Wiktoria Kubic, Natalia Korynt, Arkadiusz Grzenkowicz, Adam Kreczko, Mikołaj Wojciechowski z klasy 6a; Szymon Cicherski, Maja Bakalarz, Paulina Jabłońska, Agata Markowska, Jagoda Jaszewska, Jakub Ruszkowski, Oliwia Wolanin, Klaudia Ziemba, Aleksandra Bochra, Igor Gradzik, Julia Sołdaczuk z klasy 6b; Laura Zaborska, Damian Stawicki, Joanna Sobolewska, Natalia Helbin, Julia Partyka, Jakub Olszewski, Daria Kaczmarek z klasy 6c.

Absolwenci otrzymali również medale za wysokie wyniki na sprawdzianie: 21 osób z języka polskiego, 15 z matematyki, 22 osoby z języka angielskiego. Najlepszych sportowców uhonorowali pucharami nauczyciele wychowania fizycznego. Otrzymali je: Paulina Stolarów, Damian Stawicki, Czesław Raburski, Norbert Gutkowski, Michalina Głąb, Aleksandra Godlewska, Karolina Gałka, Monika Przyboda, Paulina Jabłońska, Weronika Kubicka, Paulina Ogórek, Laura Zaborska, Daria Kaczmarek, Filip Tomaszewski, Igor Gradzik, Szymon Cicherski, Kacper Kuśmirek, Patryk Kasprzyk. Tytuł sportowca roku w rankingu szkół podstawowych (III miejsce) zajęła Wiktoria Lis. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wręczyła nagrody książkowe społecznikom szkoły. Wychowawcy wręczyli podziękowania najbardziej aktywnym rodzicom. Prezes Fundacji Szkoła Otwartych Serc wręczyła kwiaty rodzicom wspierającym działania statutowe fundacji.

Po wyróżnieniach szóstoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Później przedstawiciele rodziców złożyli podziękowanie dyrekcji i pedagogom. Nadszedł także czas na wystąpienie uczniów klas piątych. Po słowach pożegnania młodsi koledzy wręczyli absolwentom upominki – wiersz Matki Teresy z Kalkuty, kubek z wizerunkiem maskotki szkoły – Piątaszka i długopisy.

Po wyprowadzeniu sztandaru pedagodzy przyznali uczniom certyfikaty: Encyklopedii Laleczki, Romea, Luzaka, Papużek – Nierozłączek, Gaduły, Anielskiego Spokoju, Oczu Dookoła Głowy.

Następnie szóstoklasiści przedstawili zebranym humorystyczną część artystyczną. Na zakończenie wychowawcy klas szóstych, nauczyciele i dyrekcja zaśpiewali piosenkę o miłości. Chcieli podkreślić, ze najważniejszą z wartości jest właśnie miłość i nią należy się kierować w przyszłym życiu.

Żegnając się uczniowie, po okrzyku szkoły – 1, 2, 3, 4, 5, wyrzucili czapki w górę! Wszystkiego dobrego!