Praca w zespole to najlepszy sposób!

Dzieci spędzające wolny czas w świetlicy szkolnej pracowały w grupach. Nauczycielka Pani Małgosia Cybulska przypomniała im o zasadach pracy w zespole. Poinformowała, że najlepszy zespół zdobędzie medale zdrowia i pyszne jabłka.

Pani Małgosia podzieliła dzieci na grupy za pomocą kolorów. Uczniowie na rozgrzewkę układali rozsypankę wyrazową, z której powstał wierszyk – Żeby cel osiągnąć skrzyknij parę osób, bo praca w zespole to najlepszy sposób. Następnie zespoły grupowały obrazki różnych przedmiotów na bezpieczne i niebezpieczne dla zdrowia. Dzieci dyskutowały między sobą i ustalały poprawność wykonania zadania. Liderzy zespołów przedstawili wyniki pracy grupy. Później zespoły przyklejały obrazki na dużym arkuszu papieru. Po wykonaniu zadania uczniowie na kartach pracy zaznaczali wśród wypisanych 10 przedmiotów tylko te, które są bezpieczne dla zdrowia. Następnie wymienili się kartami pracy, sprawdzały sobie nawzajem poprawność odpowiedzi. Za każdą dobrze zaznaczoną odpowiedź przyznawały sobie jeden punkt. Zespoły, które otrzymały najwięcej punktów otrzymały nagrody. Zajęcia odbyły się w ramach programu profilaktycznego – Spójrz Inaczej.