Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Rekrutacja do klas 1

Szanowni Państwo – informujemy, że dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych i mają zapewnione miejsce edukacyjne w placówce (warunkiem przyjęcia jest złożenie przez rodziców/opiekunów zgłoszenia).

 Informujemy, że w dniu 07 marca 2023 roku od godziny 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową

 www.malbork.podstawowe.vnabor.pl

Więcej informacji: http://urzad.malbork.pl/rekrutacja-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych.html

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024:

Zarzadzenie_2023_Nr_17_-_ws._okreslenia_terminow_postepowania_rekrutacyjnego_i_uzupelniajacego_do_klas_pierwszych_szkol_podst._2023_2024