Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Rozwijanie uczenia się i nauczania (RUN)

W roku szkolnym 2010/2011 nauczyciele naszej szkoły przystąpili do udziału w dwuletnim programie „Rozwijanie uczenia się i nauczania (RUN)” proponowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Praca w programie oparta jest na współpracy nauczycieli w ramach grup Pomocnych przyjaciół. Główny cel RUN: Nauczyciele i uczniowie wykorzystują ocenianie kształtujące do śledzenia procesu uczenia się i na tej podstawie dostosowują i rozwijają dalsze uczenie się i nauczanie.

Pięć strategii

Określenie pięciu strategii przybliża idę oceniania pomagającego się uczyć, ale jednak nie daje praktycznych wskazówek, jak je wprowadzać w życie. Potrzebne są techniki – narzędzia, przy pomocy których można wprowadzić strategie.

Strategia I: Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.

Strategia II: Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, jak uczniowie się uczą.

Strategia III: Udzielanie uczniowi takich informacji zwrotnych, które umożliwiają jego widoczny postęp.

Strategia IV: Wspomaganie  uczniów, by stali się autorami podmiotami,  „właścicielami” procesu własnego uczenia się.

Strategia V: Umożliwianie uczniom, by korzystali z siebie nawzajem jako „zasobów edukacyjnych”.

Nasze strategie w języku ucznia brzmią:

Lepiej się uczę, jeśli:

  1. I.    Wiem po co i czego mam się nauczyć.
  2. II.    Nauczyciel zadaje mi pytania i na bieżąco wie, gdzie jestem w danym momencie.
  3. III.    Nauczyciel udziela mi informacji zwrotnej: co zrobiłem dobrze, co i jak powinienem poprawić i jak mogę się dalej rozwijać.
  4. IV.    Jestem świadomy i odpowiedzialny za swój proces ucznia się.
  5. V.    Korzystam z wiedzy i umiejętności moich koleżanek i kolegów.

Na zdjęciach uczniowie klasy IV A podczas lekcji języka polskiego.

[nggallery id=19]