Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Ślubuję uroczyście…

W dniu 08.11.2016 uczniowie klas pierwszych razem z wychowawcami i rodzicami przybyli do szkoły na szczególną uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. Zebranych powitała prowadząca Pani Patrycja Biegańska-Stawicka.

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły. Podkreśliła, że dzieci z wychowawcami długo przygotowywały się do tego wydarzenia. Przez pierwsze miesiące pobytu w szkole poznały kolegów, zmierzyły się z nowymi obowiązkami, rozpoczęły naukę pisania, czytania i liczenia. Nauczyły się przebywać w grupie, zawiązały pierwsze przyjaźnie. Pierwszaki przeszły pierwszą próbę „dyrektorską”, szybko nauczyły się wierszyka i pokazywały gestami jego treść.

Następnie prowadząca przedstawiła postaci bajkowe – Dobrą i Złą Wróżkę. Dobra Wróżka zaprosiła dzieci do różnych krain – polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej i wskazała jakie zadania mają wykonać. Uczniowie uczyli się wiersza na pamięć, odgadywali zagadki, porządkowali tornister szkolny, układali z figur geometryczną postać. Śpiewały także wesołą piosenkę. Zła Wróżka próbowała czasami zakłócić pracę dzieci, ale jej się nie udało. Jury złożone z rodziców przyznawało punkty klasom za wykonanie poszczególnych zadań. Po podliczeniu wyników okazało się, że każda z klas zdobyła taką samą liczbę punktów. Oznaczało to, że wszystkie zadania zostały wykonane bezbłędnie. Wróżki pogratulowały dzieciom dobrych wyników.

Później nastąpiła oficjalna część uroczystości. Dzieci w postawie zasadniczej przywitały sztandar szkoły, odśpiewały hymn państwowy. Dyrektor opowiedziała dzieciom historię sztandaru, omówiła jego wygląd, podkreśliła znaczenie symboli narodowych. Uczniowie złożyli ślubowanie: Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę się starał być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość Rodzicom i Nauczycielom.

Potem dzieci zostały pasowane na uczniów naszej szkoły. Uroczystości „przyglądał się” Piątaszek – maskotka szkoły. Obecni na uroczystości goście złożyli uczniom gratulacje. Po pożegnaniu sztandaru dzieci zakończyły spotkanie okrzykiem szkoły – 1, 2, 3, 4 -5! W klasach czekał już na nich słodki poczęstunek.

W role Wróżek wcieliły się nauczycielki – Dorota Cybulska i Małgorzata Cybulska. Scenariusz i prowadzenie – Patrycja Biegańska-Stawicka. Uczniów do uroczystości przygotowały wychowawczynie: Beata Komoszyńska, Agata Serzysko, Mariola Pawlikowska i Justyna Kujawa. Witamy pierwszaków w naszej szkole!