Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Sprawdzian z rodzicami

Dnia 11 grudnia o godzinie 17.00 uczniowie klas szóstych pisali próbny sprawdzian w obecności swoich rodziców. Test zawierał 27 zadań, 20 zamkniętych i 7 otwartych.

Dzieci odczytywały 2 teksty użytkowe, rozpoznawały zwroty grzecznościowe i cechy kulturalnego zachowania, środki poetyckie, wykonywały obliczenia dotyczące skali, odczytywały mapę, umieszczały daty w przedziałach czasowych, obliczały upływ czasu między wydarzeniami, wykorzystywały w sytuacjach praktycznych własności liczb i stosowały je do rozwiązania problemu, rozpoznawały charakterystyczne cechy i własności figur i wykorzystywały je do rozwiązania zadania, redagowały opis okładki książki i pisały prywatny list. Łącznie mogły otrzymać 40 punktów. Przejęci uczniowie z zaangażowaniem rozwiązywali zadania, wsparciem i opieką otaczali ich rodzice.