Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Sprawdzian z rodzicami

Dzisiaj – 12.12 2012 roku – w godzinach popołudniowych, odbył się próbny sprawdzian dla uczniów klas szóstych. Uczestniczyli w nim także rodzice.

Arkusz egzaminacyjny składał się z 25 zadań – 20 zamkniętych i 5 otwartych. Oprócz cichego czytania ze zrozumieniem, porządkowania wydarzeń w kolejności chronologicznej, wyjaśniania znaczenia związku frazeologicznego i redagowania opisu, uczniowie wykonywali obliczenia dotyczące czasu, obliczali prędkość, odczytywali dane z wykresu i tabeli, rozwiązywali zadania tekstowe oraz obliczali pole trapezu. Na wykonanie zadań uczniowie mieli 60 minut. Następnie dyrekcja szkoły podała klucze odpowiedzi i zasady punktowania, omówiła sposoby rozwiązania zadań otwartych. Uczniowie wykonywali testy samodzielnie, rodzice zaś wspierali dzieci i sprawdzali poprawność odpowiedzi. Do sprawdzianu w kwietniu zostały jeszcze trzy miesiące. Warto utrwalać i uzupełniać wiedzę, aby jak najlepiej wypaść. Uzyskać można 40 punktów. Życzymy szóstoklasistom jak najlepszych wyników!

[nggallery id=183]