Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Sprzątania Świata 2018

Szkoła, jak co roku przystąpiła do akcji Sprzątania Świata. Tym razem akcją zostali objęci uczniowie klas 4, 5, 6, 7, 8 oraz 3 gimnazjalnych. Dla wybranych klas tydzień wcześniej, 14 września odbyła się prelekcja na temat konieczności segregacji odpadów pt.: „Od gospodarki rabunkowej do gospodarki o obiegu zamkniętym obiegu” – była to kampania informacyjna Urzędu Miasta Malborka. W piątek 21 września o godzinie ósmej rano klasa 5a rozpoczęła akcję Sprzątania Świata w szkole omówieniem celów i założeń tegorocznej akcji. Następnie tradycyjnie klasy udały się sprzątać symbolicznie wyznaczone tereny wokół szkoły: klasy VC, VD, VE sprzątały Osiedle Południe w obrębie ulic: Wybickiego, Konopnickiej, Kotarbińskiego, klasy VA i VB – boiska szkolne i tereny wokół nich. Klasy szóste zajęły się terenami Osiedla Południe w obrębie ulic: Kotarbińskiego, Michałowskiego, Konopnickiej,  klasy siódme miały najdalej, bo tereny ulic: Kwiatkowskiego, Czerskiego, Pomianowskiego, Jaskółczej, Cebertowicza, Kruczej.

Klasy czwarte, ósme oraz trzecie gimnazjalne zajęły się wykonaniem gazetki szkolnej: „Akcja – Segregacja!” pod nadzorem Pań: Agaty Rojek i  Ewy Chmielewskiej. Całością akcji w szkole koordynowała Pani Beata Sawaniewska.