Strajk Pracowników Oświaty

Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęcie strajku nauczycieli i pracowników oświaty planowane jest na dzień 8 kwietnia 2019 roku. W związku z powyższym, może wystąpić sytuacja braku możliwości zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówki. Ostateczna informacja o liczbie strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty będzie znana dopiero w dniu strajku. W tej nieprzewidzianej sytuacji na dzień dzisiejszy tylko dyrektor będzie mógł sprawować opiekę nad dziećmi w placówce w formie zajęć opiekuńczych (bez wyżywienia). Oznacza to, że będzie mógł zapewnić ją tylko dzieciom/uczniom, którym rodzice/prawni opiekunowie sami nie są w stanie jej zapewnić. Trzeba liczyć się także z koniecznością zawieszenia zajęć na czas oznaczony przez dyrektora placówki w sytuacji przystąpienia do strajku wszystkich pracowników. O rozwoju sytuacji będziecie Państwo na bieżąco informowani poprzez stronę szkoły oraz za pośrednictwem aplikacji dziennika elektronicznego. Niezbędne informacje w tej sprawie znajdują się na Portalu 82-200 i na stronach Urzędu Miasta.  W Malborskim Centrum Kultury i Edukacji w Malborku będą organizowane zajęcia dla dzieci. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach tej instytucji.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji, przepraszam za wszelkie niedogodności z tym związane.

Z wyrazami szacunku – Elżbieta Sumowska, dyrektor szkoły

 

http://www.urzad.malbork.pl/230-biezace-informacje.html

http://82-200.pl/3474,Bezplatne-zajecia-dla-dzieci-w-czasie-planowanego-strajku-nauczycieli-i-pracownikow-oswiaty.html