Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Szczęśliwej drogi już czas…

W dniu 21.06.2018 roku odbyło się uroczyste podsumowanie trzyletniej nauki gimnazjalistów. Na uroczystość przybyli nauczyciele, rodzice oraz uczniowie klasy 3a, 3b, 3e, 3p, 3i wraz z wychowawczyniami – Paniami: Anną Olchowik, Mileną Zwierz, Dorotą Korenkiewicz, Anną Szynaką i Jolantą Przybylską. Po wydanej komendzie, wprowadzono sztandary: Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku, Gimnazjum nr 3 w Malborku, Armii Krajowej i odśpiewano hymn państwowy.

Dyrektor malborskiej piątki poprosiła o zabranie głosu Pana Dariusza Rowińskiego. Potem nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru gimnazjalistom klasy drugiej. Następnie najlepszym uczniom wręczono statuetki Batorego, a laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów – puchary i karty upominkowe do Empiku ufundowane przez Szkolną Radę Rodziców. Wyróżnionym gratulowała w imieniu rodziców Pani Anna Sternik oraz nauczyciele prowadzący – Anna Szynaka, Ewa Chmielewska, Iwona Krauze, Bożena Sobuń, Alina Świca, Anna Bajur, Jolanta Przybyszewska. Wręczający nagrody winszowali także Rodzicom zdolnych uczniów. Srebrnymi mikrofonami uhonorowano uczniów prowadzących szkolne radio i telewizję, srebrną nutką – utalentowane wokalistki, statuetką tancerki – instruktorki tańca.

Uczniów, którzy zdobyli na egzaminie wynik 90-100% udekorowano medalami. Najlepszym sportowcom puchary wręczyła nauczycielka wychowania fizycznego Pani Aldona Jaroszewska.

Wszyscy absolwenci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Każda z klas przygotowała o swoim oddziale prezentację multimedialną. Gimnazjalistki prowadzące spotkanie zaprosiły zebranych na część artystyczną. Występujący dziękowali Gronu Pedagogicznemu za trzyletnią edukację. Szczególnie ciepłe słowa absolwenci skierowali do dyrektora Gimnazjum nr 3 w Malborku Pana Dariusza Rowińskiego. Na komendę „czapki w górę” – trzecioklasiści  podrzucili granatowe birety.

Uroczystość przygotowały – Panie: Anna Szynaka, Dorota Korenkiewicz, Anna Bajur, Edyta Włodarczyk, Edyta Hołub, Jolanta Przybyszewska, Milena Zwierz, Anna Olchowik.

Życzymy Wam wszystkiego najlepszego! Szczęśliwej drogi już czas…