Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Trzymaj rękę na pulsie

Wszyscy uczestnicy konkursu frazeologicznego, którzy prawidłowo rozwiązali zadanie, otrzymali ocenę z aktywności z języka polskiego. Zwycięskie, wylosowane kupony należą do: Jessiki Kłoskowskiej z kl. IVb, Anny Siemińskiej z kl. Va i Kacpra Wajlanda z kl. VI a. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i gadżety – Gratulujemy!!!

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością związków frazeologicznych i wyjaśnić, co oznacza np.:

 1. Przyjść z pustymi rękami.
 2. Coś ma ręce i nogi.
 3. Nosić kogoś na rękach.
 4. Robota pali się komuś w rękach.
 5. Nie czuć rąk.
 6. Mieć pełne ręce roboty.
 7. Siedzieć z założonymi rękami.
 8. Mieć złote rączki.
 9. Niech cię ręka boska broni.
 10. Machnąć na coś ręką.
 11. Gospodarować z ołówkiem w ręku.
 12. Opuścić ręce.
 13. Coś da się policzyć na palcach jednej ręki.
 14. Umywać ręce.
 15. Urabiać sobie ręce po łokcie
 16. Wyciągać kasztany z ognia cudzymi rękami.
 17. Dać sobie za coś, za kogoś rękę uciąć.
 18. Mieć wolną rękę.
 19. Trzymać rękę na pulsie.

Obraz 001

Obraz 002

Obraz 003