W marcu jak w garncu…

W marcu Pani Katarzyna Pietrzak przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w grupie przedszkolnej „ Niezapominajki”. Temat zajęć brzmiał: „W marcu jak w garncu”. Celami zajęć były: poznanie dzieci z wiosennym przysłowiem „W marcu jak w garncu”; zainteresowanie dzieci różnymi zjawiskami atmosferycznymi; rozwijanie motoryki małej; ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania; rozwijanie umiejętności przestrzegania, stosowania się do ustalonych reguł zabawy; integracja grupy. Zajęcia rozpoczęły się od odśpiewania powitalnej piosenki:

„JAK DOBRZE BYĆ RAZEM, ZA RĘCE TRZYMAĆ SIĘ I WSZYSTKIM DOBRZE ŻYCZYĆ I W ZGODZIE BAWIĆ SIĘ”.”

Następnie Pani Katarzyna  poinformowała dzieci, co podczas porannych zajęć będą robiły. Nauczycielka podczas spotkania zaproponowała dzieciom następujące zadania:

  1. Wprowadzenie do tematu wierszem (prezentacja garnka, wkładanie do niego emblematów symbolizujących pogodę podczas recytacji wiersza)

” Marzec ma ogromny garniec, mieszka w nim przez całe noce

Wieje w garncu nieustannie, syczy coś i bulgocze

Powiedz Marcu? Co masz w garncu?

Mam składniki różnorodne: wiatry ciepłe, wiatry chłodne

Chmury, słońce, śnieg i wodę „.

Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadały na następujące pytania:

  • Jaką dzisiaj mamy pogodę?
  • Co to jest garnek i do czego służy?
  • Jakich składników mama używa do ugotowania zupy?
  • A jakich składników używa pogoda do przygotowania marcowej zupy?”

Następnie dzieci razem z nauczycielką wytłumaczyły przysłowie  ,, W marcu jak w garncu”.

  1. Wiosenna gra na instrumentach.

Dzieci siedziały w kole. Na dywanie były rozłożone cztery obręcze a w nich emblematy pogody (słońce, deszcz, śnieg, wiatr) Dzieci otrzymały na sznureczkach  takie same emblematy jak te, które były rozłożone na podłodze. Zadaniem dzieci było odszukanie swojego emblematu ułożonego w obręczy. Po krótkim czasie pojawiły się cztery grupy. Każda grupa otrzymała swój instrument muzyczny. Dzieci grały na instrumentach na sygnał nauczycielki  po kolei (wiatr, deszcz, słońce, śnieg). Na hasło „W marcu jak w garncu” wszystkie grupy zagrały razem.

  1. Zabawa matematyczna ,,Składniki zupy”

 Dzieci ponownie usiadły w kole na dywanie.  Nauczycielka zaprezentowała garnek ze składnikami marcowej pogody (emblematy symbolizujące pogodę). Zadaniem dzieci było policzenie ile jest kropel deszczu, płatków śniegu, wiatru i słońca oraz określenie których składników marcowej pogody jest najwięcej, a których najmniej.

  1. „Ścieżka pogodowa”

 Dzieci usiadły na brzegu dywanu. Na podłodze nauczycielka rozłożyła cztery ścieżki ( z deszczu, ze śniegu, ze słońca i z wiatru) Prowadząca usiadła w pewnej odległości od dzieci  i szeptem wywoływała po kolei każde dziecko, które musiało przejść po swojej ścieżce (zgodnej z emblematem na bluzce) po czym usiąść przy stoliku.

  1. Gotujemy ,, Zupę marcową”

 Dzieci siedziały przy stolikach, na których były rozłożone różne emblematy (znaki pogody i warzywa). Zadaniem dzieci było wybranie  i naklejenie na garnku tylko te, z których można przygotować „zupę marcową”.

Dzieci bardzo dobrze radziły sobie z każdym zadaniem- liczeniem i wykonywaniem ćwiczeń, współdziałały z nauczycielką, wspierały się i dopingowały podczas wykonywania zadań.

Podsumowując zajęcia Pani Katarzyna podziękowała dzieciom za pracę podczas spotkania,  za ich entuzjazm, kreatywność. Każde dziecko za wykonaną pracę i udział w zajęciach otrzymało naklejki z uśmiechniętymi buźkami. Wszystkie prace zostały wywieszone na tablicy w sali.

 Nauczycielka dokładnie wyjaśniała dzieciom każde zadanie. Pani Pietrzak motywowała dzieci do  uczenia się poprzez doświadczanie. Pozytywnie wzmacniała przedszkolaki, chwaląc je za wykonanie każdego zadania. Dzieci były radosne, a uśmiech na ich twarzach świadczył o tym, iż miło spędziły czas.

 Duże zaangażowanie nauczycielki, różnorodne zadania, pomoce, oprawa graficzna sprawiły, iż czas poświęcony na zajęcia szybko minął. Pani Katarzyna wprowadza metody, zabawy wpływające na wszechstronny rozwój dzieci, dostosowuje je do możliwości i potrzeb przedszkolaków. Podczas zajęć bazuje na mocnych stronach dzieci- na ich potencjale.

Motto:

„Jest tylko jeden sposób nauki… nauka poprzez działanie.” Paulo Coelho