W przedszkolu miło płynie czas…

W dniach 28 – 29 sierpnia b.r. w naszym przedszkolu, w najmłodszych grupach o wdzięcznych nazwach „Koniczynki” i „Fiołki”, odbyły się zajęcia adaptacyjne. Na spotkania przyszła większość przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami lub opiekunami. Zajęcia miały na celu pokazanie dzieciom, ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami. Przyszłe przedszkolaki miały szansę poznać nie tylko samo miejsce, ale również nauczycieli, opiekunów oraz swoich kolegów i koleżanki – nowych towarzyszy zabaw. Podczas zajęć prowadzone były gry i zabawy ruchowe,  integrujące, ze śpiewem i chustą animacyjną. Dzieci, wraz ze swoimi rodzicami, tworzyły też wspólną pracę plastyczną, która później została wywieszona w centralnym miejscu sali. Następnie każda Koniczynka i każdy Fiołeczek mógł zaprzyjaźnić się, z czekającymi na nich z niecierpliwością, zabawkami i kącikami tematycznymi w sali. Opiekunowie dzieci w tym czasie mieli okazję zapoznać się z rozkładem dnia w przedszkolu, uzyskali niezbędne informacje dotyczące rozpoczęcia roku oraz otrzymali wskazówki, jak pomóc dziecku w pierwszych dniach pobytu w placówce. Podsumowaniem dnia była wspólna zabawa obu grup na przedszkolnym placu zabaw, wśród huśtawek, piaskownic, drabinek i zjeżdżalni. Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach adaptacyjnych, na pożegnanie otrzymały medale i dyplomy upamiętniające ich pierwsze chwile pobytu w przedszkolu.