Wiosenna przerwa świąteczna

Informujemy, że od 09 kwietnia do 14 kwietnia br. w naszej szkole  będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast nasze przedszkole, jako placówka nieferyjna, do dnia 10 kwietnia br. będzie prowadzić z dziećmi nauczanie na odległość zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.