Wsi spokojna, wsi wesoła…

W ostatnim tygodniu – w klasie 1a – tematem zajęć była wieś, jej mieszkańcy, uprawy i wiejskie podwórko. Na zakończenie, omawianej tematyki, zadaniem dzieci podczas zajęć technicznych było wykonanie makiety wiejskiego podwórka. Pracę dzieci wykonywały w grupach. Z plasteliny lepiły przestrzenne sylwety zwierząt. Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe świnki, brodate kózki, żółte kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. Wykonały także własne drzewa, domy, koryta na karmę tak, by powstała makieta ilustrowała wiejskie podwórko i jej mieszkańców. Po zakończeniu pracy każda grupa oglądała i oceniała efekty swojej pracy. Projektując zagrody uczniowie uczyli się, Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe świnki, brodate kózki, żółte kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki.a zarazem świetnie bawili się przy tym.