Zawieszenie zajęć szkolnych – komunikat

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do przekazanej w dniu dzisiejszym decyzji Premiera Pana Mateusza Morawieckiego o zawieszeniu  zajęć we wszystkich szkołach, przedszkolach, żłobkach w całej Polsce z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa informuję, że:

1.W dniach 12 – 13 marca 2020r. szkoła i przedszkole nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ale dla dzieci nie mających opieki prowadzone będą zajęcia opiekuńcze.

2.Od dnia 16 marca 2020 do 25 marca 2020 szkoła i przedszkole będą miały zawieszone zajęcia tzn. nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych ani opiekuńczych. W szkole będzie funkcjonowała administracja i obsługa i nadal będzie prowadzony nabór do naszych placówek.

Drodzy Rodzice, proszę o zachęcanie dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. MEN na platformie – e-podręczniki – udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają usystematyzować wiedzę. Dostęp do tych materiałów jest bezpłatny. Uczniowie klas starszych otrzymają od nauczycieli drogą e – mailową materiały do samodzielnej pracy w domu. Mam tu na myśli szczególnie uczniów klas ósmych, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Informuję także, że zgodnie z art. ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno – zakaźnego. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Proszę uczulić dzieci i młodzież, że okres przerwy w nauce jest okresem kwarantanny, podczas którego dzieci powinny przebywać w domu i bez ważnej przyczyny go nie opuszczać.

Jednocześnie na bieżąco będę przekazywała Państwu wszelkie informacje dotyczące dalszych działań w powyższym zakresie. Proszę także o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Z wyrazami szacunku – Elżbieta Sumowska